Academie dienst details

Awb voor niet-juristen

Inhoud

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die meer willen weten over de bestuursrechtelijke aspecten van hun dagelijks werk. Bijvoorbeeld als je dagelijks bezig bent met vergunningverlening, handhaving, leerlingenvervoer of de Wmo. Na deze training heb je meer inzicht in de opbouw en de basisbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je leert aan welke eisen een besluit moet voldoen  en hoe de bezwaar- en beroepsprocedure werkt.  De training is praktijkgericht en direct toepasbaar.

De training is niet bedoeld voor ervaren juristen.

Een tipje van de sluier….

Ken jij de 5 B’s? Dit zijn de kernbegrippen van de Awb: bestuursorgaan, besluit, belanghebbende, bezwaar en beroep.  Deze staan centraal in de training. Verder leer je over mandaat, over beslistermijnen en de bekendmaking van besluiten. Ook komt aan bod hoe een goed besluit er uit moet zien. Afgesloten wordt met de bezwaar- en beroepsprocedure en de behandeling van klachten. We wisselen theorie af met herkenbare praktijkvoorbeelden. Vanzelfsprekend kun je  ook eigen casussen en vragen inbrengen.

Door wie

Anita van Alphen (jurist gemeente Oisterwijk)

Duur en datum

De training vindt plaats op:

17 mei 2021 van 9:30 uur – 11:30 uur (online) Let op: deze training is in de vorm van een webinar.

20 september 2021 van 9:30 uur – 11:30 uur (hopelijk weer klassikaal voor maximaal 20 deelnemers).

Kosten

Deze training is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Als je op het laatste moment verhinderd bent, dan kun je een collega laten deelnemen. Als er voor een gereserveerde plaats geen deelnemer verschijnt, dan zijn we helaas genoodzaakt om € 125,-- in rekening te brengen.

Aanmelden

Graag horen we uiterlijk  12 mei 2021 wie willen deelnemen. 

Heb je nog vragen over de inhoud van de training? Stuur dan een mail naar anita.vanalphen@oisterwijk.nl

Inschrijven

Awb voor niet-juristen

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze training.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie

Persoonlijke gegevens

Kies een moment

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.
Toon extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Ik heb gelezen en begrepen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan.