Academie dienst details

De6: Cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks

i.s.m. Berghauser Pont

Wat zijn de mogelijkheden van de bestaande regels: wat kan en mag nu? Wat zijn de mogelijke juridische consequenties? Wat zijn de oplossingsrichtingen of nadenkmomenten voor specifieke vragen die er zijn rond het omgevingsplan?

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor medewerkers van De6-gemeenten.

 

Het programma is opgebouwd rond de hete juridisch hangijzers van het Omgevingsplan. Die worden interactief met de docent besproken.

Omgevingsplan van rechtswege
• Tijdelijk en nieuw deel
• Lokale verordeningen
• Lopende procedures
• Uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden
• Termijnen

Bruidsschat
• Wat is het precies?
• Opgenomen regels
• Toepassingsbereik

Op weg naar één Omgevingsplan
• Ruimtelijk regime locatie voor locatie omzetten naar regels van regime Omgevingswet
• Thematisch te werk gaan en bepaalde onderwerpen in één keer regelen voor het gehele grondgebied van de gemeente
• In één keer omgevingsplan vaststellen voor het gehele grondgebied
• Toestaan van concrete ontwikkelingen na inwerkingtreding wet

Omgevingsplanactiviteitvergunning
• Was omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik
• Opnemen in omgevingsplan
• Overgangsfase

Diverse thema’s Omgevingsplan
• Maatschappelijke doelen Omgevingswet
• Volksgezondheid: mogelijkheden
• Verhouding met omgevingsvisie
• Beleidsvrijheid gemeenteraad
• Toelichting
• Gebodsbepalingen
• Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
• Uitvoerbaarheid
• Verschuiving onderzoek
• Procedures
• Afschaffing actualiseringsplicht

Doelgroep
Voor (ervaren) juristen ruimtelijke ordening en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening

Trainer
Tycho Lam

Datum
3 december 2019 – van 09.30 tot 16.30 uur

Locatie
Gemeentehuis Halderberge, Parklaan 15 te Oudenbosch

Aantal deelnemers
minimaal 10, maximaal 25 personen

Kosten
Incompany, worden intern doorberekend aan de De6-gemeenten

 

Inschrijven

De6: Cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze training.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie
Op dit moment is inschrijven voor deze training niet mogelijk.