Academie dienst details

Opleiding (Register) Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

i.s.m. Avans+

Graag willen we de opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid van Avans+ in onze regio organiseren.

Het is het mogelijk om ook het diploma te behalen dat hoort bij deze opleiding. Dat wordt bij voldoende aanmeldingen separaat aangeboden via Avans+.  Hieronder zijn de tijdsbelasting en kosten opgenomen voor dit onderdeel. U dient vooraf aan te geven of u wel of niet wil gaan voor het diploma. Na behalen van het formele examen bij Avans+ kun je de titel Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid voeren.

Inhoudelijk deel
Duurzame Inzetbaarheid (DI) is een belangrijk onderwerp binnen HR. Het speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij zoals arbeidsmarktontwikkelingen en de snelheid waarmee kennis en toepassing daarvan vernieuwen. DI gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit en cultuur & leiderschap. Dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer meetmethodieken (onder andere bevlogenheid) beschikbaar om zicht te krijgen op de inzetbaarheid. Dit maakt het voor HR mogelijk om pro-actief interventies in te zetten om DI te vergroten. U verlaagt verzuim, vergroot kennis, versterkt competenties en maakt de link naar productiviteit. Door DI op deze manier te benaderen, toont u direct en zichtbaar uw toegevoegde waarde.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor personeelsfunctionarissen, casemanagers, preventiemedewerkers, arbo deskundigen, organisatiekundigen, bedrijfskundigen, arbeidsdeskundigen en voor iedereen die zich direct bezighoudt met risico’s op het gebied van DI zoals bijvoorbeeld gezondheidsmanagement, ziekteverzuim, verzuimreductie, kennismanagement en mobiliteitsvraagstukken.

Datum en tijd
Van 09.30 tot 16.00 uur

Start maandag 28 oktober2019
Maandag 11 november 2019
Maandag 9 december 2019
Maandag 6 januari 2020
Maandag 27 januari 2020
Maandag 17 februari 2020
Maandag 9 maart 2020
Maandag 30 maart 2020
Maandag 20 april 2020
Maandag 11 mei 2020
Maandag 8 juni 2020

Businessproject (toetsing)
Maandag 10 februari 2020
Maandag 23 maart 2020
Laatste datum begeleiding volgt

Doorlooptijd
De bijeenkomsten zullen 1 maal per drie weken plaatsvinden vanaf 28 oktober.

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt gemiddeld 4 uur per week.

Lokatie
De bijeenkomsten zullen op een lokatie in de regio Midden- en West-Brabant worden georganiseerd.

Aantal deelnemers
minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Kosten
€ 4.400,- per persoon (exc.l examen/diploma) plus ca. € 200,- voor boekenpakket

De deelnemers aan dit traject mogen 1 bijeenkomst uit het Permanente Educatie programma Duurzame inzetbaarheid van Avans+ volgen. Meer informatie hierover tijdens de informatie bijeenkomst.

Diploma deel
Om het diploma te behalen, gaat u op individuele basis een project doen binnen uw organisatie. U gaat de risico’s op minimaal 1 gebied voor uw organisatie onderzoeken. Dit wordt door begeleidt in een bijeenkomst en twee individuele sessies. Over dit project maakt u een schriftelijke rapportage en u verdedigt dit.

Omvang: 1 dagdeel en maximaal 2 maal 30 minuten individuele begeleiding.

Doorlooptijd: Voor het onderzoek trekt u ongeveer 5 maanden uit. We zullen hier tegen het eind van de opleiding mee beginnen.

Studiebelasting: De studiebelasting bedraagt ongeveer 3 uur per week. Na positief afronden van beide toetsen ontvangt u het diploma register adviseur duurzame inzetbaarheid en wordt u ingeschreven in het register RCDI®, en mag u ook deze titel achter uw naam zetten.

Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 12 deelnemers

Kosten:  € 1550,-

Breaking news: 
Het is mogelijk een bijdrage van € 500 voor de opleiding te ontvangen van het Mobiliteitscentrum West-Brabant! Een mooi steuntje in de rug! De voorwaarden om deze bijdrage te ontvangen, zullen worden toegelicht op de informatiebijeenkomst op 29 augustus. 

Inventarisatie geïnteresseerden 
Als je geïnteresseerd bent in deelname aan deze regionaal georganiseerde opleiding (Register) Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, schrijf je in. Bij minimaal 8 deelnemers zal de regionale opleiding van start kunnen gaan. De presentatie van de informatiebijeenkomst van 29 augustus jl. is op aanvraag beschikbaar.

Inschrijven

Opleiding (Register) Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze opleiding.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie
Op dit moment is inschrijven voor deze opleiding niet mogelijk.