Academie dienst details

Inventarisatie: Ynnovate Training

Inventariseren of er voldoende animo is voor een regionale/incompany training.

Hierbij willen we inventariseren of er voldoende animo is om een regionale/incompany Ynnovate training georganiseerd kan worden. Dus, ben je geïnteresseerd, laat het dan via bijgevoegd formulier weten! Bij 10 geïnteresseerden kunnen we de training naar de regio halen.


Om medewerkers in de regio West-Brabant te ondersteunen in een overheidsomgeving die steeds verandert, heeft het Mobiliteitscentrum Ynnovate gevraagd naar de mogelijkheden voor het organiseren van een incompany Ynnovate Training.

Innovatie is een proces dat zich richt op vernieuwing en op het genereren en realiseren van nieuwe ideeën voor producten, diensten en/of processen. Innovatie is geen doel op zich, maar een aanpak om met oplossingen te komen op een vraagstuk. Bij overheidsorganisaties zijn hier vaak vele partijen bij betrokken (denk aan ketenpartners, netwerkorganisaties en burgers) wat de complexiteit van het vraagstuk vergroot. Mede door de grote complexiteit en betrokkenheid van externen bij overheidsvraagstukken is het van belang om op een goede wijze met innovatie aan de slag te gaan.

Aanpak
Tijdens de vijfdaagse Ynnovate training worden de deelnemers opgeleid tot Ynnovators. Gedurende de training vergroten ze hun innovatievermogen en leren zij hoe ze deze vaardigheden kunnen inzetten, zowel in de eigen organisatie als in trajecten met externe stakeholders.

Dag 1: Inleiding in creatief denken, theoretisch kader, de basisregels, het creatieve proces, de vaardigheden, de technieken voor ideegeneratie en -selectie, groepsdynamica, omgaan met weerstand en groepen in beweging krijgen;
Dag 2: Technieken voor kiezen, ontwerpen en voorbereiden van een innovatiesessie, probleemdefinitie en probleemanalyse, draagvlak creëren, ideeën daadwerkelijk uitvoeren en vaardigheden van een innovatiefacilitator;
Dag 3: Zelf een innovatiesessie faciliteren: alle deelnemers begeleiden een innovatiesessie en krijgen gestructureerde feedback.
Dag 4: Innovatie kick-off - Op een interactieve manier gaan we gedurende de dag met innovatie aan de slag om te ervaren wat er nodig is voor innovatie.
Dag 5: Impact Day – Na de training is er een mooie groep Ynnovators om actief met innovatie aan de slag gaan. Ervaring leert echter dat de nieuwe Ynnovators op allerlei uitdagingen stuiten bij het verder innoveren van de organisatie. Standaard onderdeel van de training is daarom de Impact Day na 3 tot 4 maanden na afloop van de training. Tijdens deze vierde trainingsdag gaan we aan de slag met uitdagingen waar de Ynnovators in de praktijk tegenaan lopen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat de follow up na afloop van de training goed wordt georganiseerd.

What’s in it for me?

Na afloop van de training…

  • hebben deelnemers kennis van diverse technieken om denkpatronen te doorbreken, zowel bij zichzelf als bij anderen’;
  • kunnen deelnemers experimenteren met creatieve technieken die zij op problemen en uitdagingen in hun eigen werksituaties kunnen toepassen;
  • kunnen deelnemers ideeën (laten) uitwerken tot een concreet plan, dat in de praktijk kan worden ingevoerd;
  • Zijn de deelnemers in staat innovatieprocessen en -sessies te faciliteren, van zowel de intake en het formuleren van een positieve en uitdagende vraagstelling tot het faciliteren van een goede follow-up.

Data
De data zullen in overleg met de deelnemers worden gepland in 2019.

Kosten
€ 1675,- p.p. voor de vijfdaagse training

Locatie
Volgt nog.

Aantal deelnemers
min 10, max 12

Inventarisatie geïnteresseerden
Om je interesse kenbaar te maken, schrijf je in.
Bij voldoende animo (min. 10 personen) wordt contact met je opgenomen om dit verder te plannen.

Incompany training
Deze training is ook aan te vragen als incompanytraining. Voor meer informatie hierover, neem contact op via academie@west-brabant.eu

Inschrijven

Inventarisatie: Ynnovate Training

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze training.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie

Persoonlijke gegevens

Kies een moment

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.
Toon extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Ik heb gelezen en begrepen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan.