Academie dienst details

Beleid maken, beleid schrijven

In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland

In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland organiseert de Academie West-Brabant de training Beleid maken, Beleid schrijven!

De kennis en ervaring van de deelnemers vormen de uitgangspunten voor deze training. Voorafgaand aan de training vragen wij daarom aan de deelnemers een eigen geschreven tekst te mailen. De trainer krijgt hierdoor een eerste indruk en kan voorbeelden hiervan gebruiken tijdens de trainingsdagen.
Ook vragen wij iedere deelnemer via een intakeformulier naar zijn ervaring in het ontwikkelen en schrijven van beleid en de leerwensen.

Tijdens de training besteden we zowel aandacht aan het eindproduct: “het opstellen en schrijven van een beleids-nota” als aan beleidsprocessen en -instrumenten die tot zo’n nota leiden. De training sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers, de training gaat dan ook grotendeels uit van praktijkcasussen van deelnemers.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:
– Het beleidsproces: Agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsinvoering en uitvoering, be-leidshandhaving en beleidsevaluatie;
– Opdrachtformulering en taakafbakening, verkenning omgeving: Beleid ontwikkelen vindt altijd plaats binnen het krachtenveld van bestuurlijke ambities, maatschappelijke krachten en organisatorische belangen. Hoe krijg ik de context in beeld en hoe ga ik er mee om?
– De plaats van beleidsnota’s in het in het beleids- en beheersinstrumentarium;
– Basisstructuren van beleidsteksten: Probleemstructuur, maatregelstructuur en evaluatiestructuur. Hoe helpt mijn structuur om het doel te bereiken?
– Stappenplan voor het maken van een beleidsadvies: Analyse van de opdracht, probleemanalyse, formuleren van het einddoel, het overwegen van beleidsinstrumenten en hun effecten, oplossingen/ voorkeursalternatief, samenvatting in de vorm van een beleidsvoorstel/ beslisdocument;
– Argumenteren en onderbouwen;
– De stoel van de lezer: helder en lezersgericht formuleren.

De werkvorm van de training is afwisselend en actief. Tijdens de training oefenen deelnemers veel aan de hand van praktijkopdrachten. Eigen geschreven beleidsteksten van de deelnemers gebruiken we als voorbeelden en oefenstof. Daarnaast werken we in de training. met het boekje “Check je beleidstekst”.

Data
Dinsdag 6 oktober, 27oktober en 10 november 2020

Duur
3 dagen

Kosten
€ 1.150,- p.p. voor de driedaagse training

Locatie
Etten-Leur

Aantal deelnemers
minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Inventarisatie geïnteresseerden
Om je interesse kenbaar te maken, schrijf je in.
Bij voldoende animo (min. 6 personen) wordt contact met je opgenomen om dit verder te plannen.

Inschrijven

Beleid maken, beleid schrijven

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze training.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie

Persoonlijke gegevens

Kies een moment

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.
Toon extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Ik heb gelezen en begrepen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan.