Academie dienst details

Projectmatig Werken

i.s.m. de Bestuursacademie

De inhoud van de training is gericht op kennis van methodieken om projectmatig te werken en bewustwording van de setting (politiek, bestuur en organisatie).

Projectmatig werken
Bij projectmatig werken gaat het erom de beoogde doelen te behalen binnen de gestelde tijd en binnen het beschikbare budget. Behalve een mooi projectresultaat is het zeker zo belangrijk dat een project voorspelbaar en soepel verloopt. In deze training krijg je effectieve methoden en technieken aangereikt om dat te realiseren. Daarnaast werk je aan eigen persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om met het maatschappelijk, politiek en ambtelijk krachtenveld om te kunnen gaan.

Tijdens deze 3-daagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Projecten definiëren: probleemstelling, -verkenning en -analyse
 • Project en de staande organisatie
 • Programma van eisen/randvoorwaarden, projectplan
 • Plannen, faseren, beslissen, beheersen
 • Definitie van het eindresultaat (SMART formuleren van beoogd resultaat)
 • Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Proces van opdracht geven en opdracht nemen
 • Procedures en spelregels
 • Communicatie en besluitvorming
 • Afspraken maken en nakomen
 • Projectoverleg
 • Succes- en faalfactoren

Resultaat
Na afloop van deze training weet je wat de begrippen plannen, faseren, beheersen en beslissen inhouden even zo deze te herkennen en toe te passen in projecten waarbij je als projectleider of medewerker bent betrokken. Verder bezit je de persoonlijke kwaliteit om in projectverband effectief om te gaan met  projectgroepleden, managers en opdrachtgevers, met oog voor het maatschappelijk, politiek, bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld.

Data
2020

Lokatie
Etten-Leur

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Inbegrepen
lesmateriaal/boek en lunch

Inschrijven

Projectmatig Werken

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze training.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie
Op dit moment is inschrijven voor deze training niet mogelijk.