Academie dienst details

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving

Als medewerker van een gemeente lever je graag een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook je bestuurder werkt vanuit deze overtuiging.
gebeurt het dat jij en je bestuurder anders kijken naar feitelijke gebeurtenissen en de manier waarop doelstellingen gerealiseerd moeten worden.

Inhoud, rationaliteit en macht werken anders in de politieke arena dan op het ambtelijke speelveld. Werken bij een gemeente betekent dat je moet kunnen schakelen tussen beide arena’s. Je moet kunnen manoeuvreren in een veranderende politiek- bestuurlijke omgeving en dat vraagt de nodige sensitiviteit van je. Wanneer wordt een dossier politiek gevoelig? Hoe ga je om met alle actoren in het politieke krachtenveld? Wat is je rol als ambtenaar ten opzichte van bestuurders? Hoe ontstijg je je rol als inhoudelijk expert en wordt je een volwaardig adviseur van je bestuurder? Hoe maak je goede keuzes in een wirwar van belangen en dilemma’s? Allemaal vragen die in deze training aan bod komen.

Resultaat
Na afloop van de training:
– weet je wat een politieke antenne is
– heb je concrete vaardigheden geoefend om je politieke antenne te trainen
– heb je handvatten om een ontwikkeling in een bepaalde context te plaatsen
– heb je meer inzicht in de belevingswereld van de verantwoordelijk bestuurder
– ben je in staat om de bestuurder vroegtijdig te informeren over de consequenties / risico’s van bepaalde ontwikkelingen
– Kun je het politiek-bestuurlijke krachtenveld in kaart brengen en je eigen rol daarbinnen bepalen

Onderdelen
In de training komen de volgende onderdelen aan bod:
– Actief luisteren
– Invoelingsvermogen
– Signaalherkenning
– Mindmapping
– Stakeholderanalyse
– Bestuurlijke risico-analyse

Tijdens de training worden theorie en praktische cases afgewisseld, waardoor een levendig programma wordt aangeboden.

Voor wie?
(Beleids-)medewerkers, projectleiders en adviseurs

Aantal deelnemers
Maatwerk, minimaal 6, maximaal 12

Datum
23 oktober 2020
van 09.00 uur tot 16.30 uur

Locatie
Etten-Leur

Inschrijven

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor deze training.

Schrijf je in via onderstaand
formulier
Sollicitatie
Op dit moment is inschrijven voor dezetraining niet mogelijk.