Flexibele arbeidsmarkt

Flexibele arbeidsmarkt

Flexibiliteit is een begrip dat vele interpretaties kent. Wat wel helder is, is dat flexibiliteit moet leiden tot een organisatievorm die het mogelijk maakt om te reageren op ontwikkelingen in de omgeving. We zien de laatste jaren steeds nieuwe en andere ontwikkelingen op gemeenten en verbonden partijen afkomen, die het noodzakelijk maken om de organisatie aan te passen.

Organisaties zijn vooral op zoek naar vormen die voldoen aan de wens voor een meer flexibele organisatie.
Het Mobiliteitscentrum volgt hierin de ontwikkelingen op de voet, speelt in op wensen van klanten en neemt initiatief om nieuwe vormen te realiseren.
Voorbeelden die inspelen op de behoeften aan deze flexibilisering zijn Flex West-Brabant en PuMa.