Op weg naar een nieuwe baan

Van Werk naar Werk traject wegens bovenformativiteit of omdat afscheid van elkaar wordt genomen.

Voor wie?
Voor medewerkers die boven de formatie zijn geplaatst. De medewerker blijft gedurende de totale looptijd van het Van Werk Naar Werk traject in dienst bij de bestaande werkgever.
OF
Voor medewerkers die met hun werkgever afgesproken hebben om afscheid van elkaar te nemen. Werkgever en werknemer hebben een einddatum afgesproken, vaak in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Doel
Het doel is het vinden van een nieuwe functie of werkkring, waarbij de kortst mogelijke route gevolgd wordt. Deelname aan het traject is niet vrijblijvend.

Inhoud

  • Intake: 3 -gesprek tussen medewerker, leidinggevende en loopbaanadviseur;
    bepalen intern of extern traject en de inzet van iedere partij
  • VWNW onderzoek: Dit onderzoek wordt binnen een maand vanaf boventalligheid uitgevoerd en brengt in kaart welk ander werk de medewerker kan en wil doen, zowel binnen als buiten de organisatie.
  • Het traject bestaat uit begeleiden en coachen van de medewerker en bestaat uit een aantal fasen, zoals: Verwerken van functie– en baanverlies. Zelfanalyse: het onderzoeken van talenten, persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en zingeving en het opstellen van een persoonsprofiel. Marktanalyse: verkennen van kansen op de arbeidsmarkt. Baanverwerving: het verkrijgen van een passende nieuwe werkkring.
  • De begeleiding bestaat uit het geven van adviezen, ondersteunen bij de
    voorbereiding en het geven van feedback. Zo nodig kan sprake zijn van deelname aan trainingen (sollicitatietraining, social media training, etc.).

Duur
De duur van het traject wordt vooraf bepaald en is maximaal 2 jaar na verklaring boventalligheid. Het traject eindigt bij het vinden van een nieuwe baan, ontslag op verzoek van medewerker of ontslag om andere reden.

Het Mobiliteitscentrum en ABG Loopbanen werken in dit traject nauw samen.

Kosten
Afhankelijk van situatie wordt een offerte opgesteld.

Contact
Tel: (076) 502 7272
Email: mobiliteitscentrum@west-brabant.eu