Selectieonderzoek

Voor wie?
Voor medewerkers die solliciteren op een interne vacature.

Doel
Door middel van het selectieonderzoek wordt bekeken in hoeverre een medewerker past binnen een andere functie in de eigen organisatie.

Inhoud
De loopbaanadviseur heeft samen met de opdrachtgever (leidinggevende en/ of P&O’er) eerst een intakegesprek waarbij het gewenste profiel voor de functie met competenties en eventuele specifieke vragen in kaart worden gebracht. De kandidaat maakt in een gecontroleerde omgeving een aantal gedragstesten, en verstandelijke vaardigheidstesten. Een competentie-indicator meet de aanwezige competenties en de mate waarin deze ontwikkelbaar zijn. De loopbaanadviseur bespreekt de resultaten met de kandidaat en stelt een kort verslag met advies op.
Na akkoord van de kandidaat wordt de rapportage aan de manager toegezonden.

Kosten
€500,-

Duur
4 tot 6 uur voor het maken van de testen en de testbespreking

Contact
Tel: (076) 502 7272
Email: mobiliteitscentrum@west-brabant.eu