Cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks

Cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks

i.s.m. Berghauser Pont

Wat zijn de mogelijkheden van de bestaande regels: wat kan en mag nu? Wat zijn de mogelijke juridische consequenties? Wat zijn de oplossingsrichtingen of nadenkmomenten voor specifieke vragen die er zijn rond het omgevingsplan? Deze bijeenkomst is een open inschrijving voor medewerkers van de aangesloten organisaties in Midden- en West-Brabant.

Het programma is opgebouwd rond de hete juridisch hangijzers van het Omgevingsplan. Die worden interactief met de docent besproken.

Omgevingsplan van rechtswege
• Tijdelijk en nieuw deel
• Lokale verordeningen
• Lopende procedures
• Uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden
• Termijnen

Bruidsschat
• Wat is het precies?
• Opgenomen regels
• Toepassingsbereik

Op weg naar één Omgevingsplan
• Ruimtelijk regime locatie voor locatie omzetten naar regels van regime Omgevingswet
• Thematisch te werk gaan en bepaalde onderwerpen in één keer regelen voor het gehele grondgebied van de gemeente
• In één keer omgevingsplan vaststellen voor het gehele grondgebied
• Toestaan van concrete ontwikkelingen na inwerkingtreding wet

Omgevingsplanactiviteitvergunning
• Was omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik
• Opnemen in omgevingsplan
• Overgangsfase

Diverse thema’s Omgevingsplan
• Maatschappelijke doelen Omgevingswet
• Volksgezondheid: mogelijkheden
• Verhouding met omgevingsvisie
• Beleidsvrijheid gemeenteraad
• Toelichting
• Gebodsbepalingen
• Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
• Uitvoerbaarheid
• Verschuiving onderzoek
• Procedures
• Afschaffing actualiseringsplicht

Doelgroep
Voor (ervaren) juristen ruimtelijke ordening en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening

Datum
dinsdag 4 juni 2019 – van 09.30 – 16.30 uur

Lokatie
volgt nog

Aantal deelnemers
minimaal 10, maximaal 20 personen

Kosten
€ 450 per persoon

Aanmelden
Om je aan te melden voor de cursus Omgevingsplan, juridische tips en tricks, klik hier.

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.