Nieuwe data modules Wnra! Schrijf je snel in!!

De Wnra komt eraan!

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, in het kort de ‘Wnra’, brengt een grote wijziging met zich mee voor de Nederlandse ambtenaren. De ambtenaren zullen met de invoering van de Wnra een arbeidsovereenkomst hebben èn onder het reguliere arbeidsrecht vallen. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2020. Kijk in deze flyer wat de beoogde planning is om de Wnra op tijd te kunnen uitvoeren.

Er is geen ontkomen aan, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is ‘here to stay’. Dit heeft per 1 januari 2020 grote gevolgen voor het gros van de ambtenaren. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Maar wat betekent deze transformatie in de praktijk? En misschien wel belangrijker, hoe dient dit te worden aangepakt?

De Academie West-Brabant heeft met AKD een leer- en ontwikkelaanbod samengesteld voor verschillende doelgroepen, te weten:
– P&O;
– Juristen;
– Ondernemingsraad;
– Leidinggevenden.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Schrijf je snel in voor onze open inschrijvingen!

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.