Training Digiduurzaam van A&O fonds Gemeenten

DigiDuurzaam start met de laatste groep van 100 personen!

Digitalisering heeft grote invloed op onze manier van werken. Functies veranderen voortdurend en ingrijpend en steeds meer taken worden door computers overgenomen. Het gevolg? Functies veranderen of verdwijnen.

A&O fonds Gemeenten heeft met steun van het Europees subsidiefonds ESF het ondersteuningsprogramma DigiDuurzaam ontwikkeld om de persoonlijke ontwikkeling van administratieve medewerkers te stimuleren, in de context van de digitalisering.

Zelf aan de slag

Er is nog een groot verschil tussen de kennis en competenties van medewerkers nu en welke belangrijk zijn in een toekomst die steeds sneller digitaliseert. Medewerkers moeten zelf aan de slag gaan om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.
Het nut en de noodzaak van veranderen wordt door medewerkers onvoldoende (h)erkend, gevoeld of gedragen. Niet alleen de eigen intrinsieke motivatie om mogelijkheden te onderzoeken en overwegen ontbreekt, maar ook leidinggevenden/HR-adviseurs zoeken naar hun rol om een dergelijk proces op gang te krijgen of te stimuleren.

Trainingsprogramma DigiDuurzaam

Herken jij dit ook in jouw gemeente? Dan is het trainingsprogramma DigiDuurzaam vol met workshops, trainingen, persoonlijke gesprekken over leren en ontwikkelen iets voor jou.

 

Naar trainingsprogramma DigiDuurzaam!

 

 

DigiDuurzaam biedt een trainingsprogramma dat zich specifiek richt op medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Het trainingsprogramma betrekt daar hun leidinggevenden bij omdat die een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling.Denk bijvoorbeeld aan:

  • Financiële administratie
  • HR-administratie
  • Administratie rondom uitkeringen in sociaal domein
  • DIV en archieven
  • Secretaresses op bovenstaande afdelingen

In ons trainingsprogramma verhogen we het urgentiebesef en geven medewerkers en leidinggevenden een zet in de goede richting om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Om zelf in beweging te komen, te leren en te ontwikkelen.

Feiten en cijfers

  • Landelijk project met (regionale) programma’s voor 400 medewerkers en hun leidinggevenden
  • Een gemeente doet mee met 15-20 medewerkers en hun leidinggevenden
  • Looptijd: 2020 en 2021
  • Doorlooptijd in een gemeente van een programma is circa 3 maanden

Meedoen met DigiDuurzaam?

Heb je vragen over DigiDuurzaam of wil je meedoen? Neem dan contact op met Janet Coster (je kunt haar bereiken via janet.koster@aeno.nl) of bekijk de website van A&O fonds Gemeenten.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.