Ik ga mijn droombaan achterna!

Wrna komt eraan!

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, in het kort de ‘Wnra’, brengt een grote wijziging met zich mee voor de Nederlandse ambtenaren. De ambtenaren zullen met de invoering van de Wnra een arbeidsovereenkomst hebben èn onder het reguliere arbeidsrecht vallen. De beoogde inwerkingtreding van deze wet […]

Eendaagse NLP-training

Bereik ongekende mogelijkheden Waarom hebben sommige mensen zo’n succes, een positieve houding op de werkvloer? Heb je een oplossingsgerichte manier van denken nodig? Is datgene wat je uitzendt ook de boodschap die overkomt? Binnen NLP wordt veel belang gehecht aan non-verbale communicatie, onder andere omdat […]

Nieuwe startdatum! Training Beleid maken, beleid schrijven

In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland organiseert de Academie West-Brabant de training Beleid maken, Beleid schrijven! De kennis en ervaring van de deelnemers vormen de uitgangspunten voor deze training. Voorafgaand aan de training vragen wij daarom aan de deelnemers een eigen geschreven tekst te mailen. […]