Het juiste talent op de juiste plek!

Missie en visie

Missie
Het Mobiliteitscentrum regisseert en faciliteert de optimale inzet van talent.

Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling en inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan, in alle levensfasen. Het Mobiliteitscentrum ondersteunt medewerkers, HRM en leidinggevenden bij diverse ontwikkel- en mobiliteitsvraagstukken.

Voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit en het ondersteunen van de deelnemende organisaties bij talentmanagement, nu en in de toekomst, wordt er een beroep gedaan op de professionals van het Mobiliteitscentrum. Met een breed pakket aan producten en diensten wordt zowel een basisvoorziening als maatwerk geleverd.

Het Mobiliteitscentrum is hét centrale ontmoetingspunt op de gemeenschappelijke arbeidsmarkt in West-Brabant. Het Mobiliteitscentrum geeft uitvoering aan de gezamenlijk afgesproken doelen en activiteiten.

Visie
Mobiliteit in de veranderende omgeving wordt bereikt door inzet van mensen op talenten, zowel binnen als buiten de organisaties. Risico’s worden geminimaliseerd en er wordt tegen zo laag mogelijke kosten gewerkt.

Het Mobiliteitscentrum is partner voor het management, de afdeling P&O en de medewerkers. Met specialismen ondersteunt het Mobiliteitscentrum bij het in beeld brengen van talenten en het gericht helpen ontwikkelen daarvan. Tevens ondersteunt het Mobiliteitscentrum, op basis van specialismen, bij het mobiliseren en plaatsen van talenten. Het Mobiliteitscentrum is de plek waar met passie en talent de juiste inzet op het juiste moment wordt gerealiseerd. Afzonderlijke organisaties en de regio worden hierdoor in zijn geheel gefaciliteerd om hun ambities van de toekomst waar te maken met de beschikbare talenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.