Personeelsmonitor / SPP

Personeelsmonitor / SPP

De personeelsmonitor is een instrument dat regionaal ingezet wordt voor de Strategische Personeelsplanning (SPP).
Tweejaarlijks leveren alle aangesloten organisaties van de regio West- en Midden Brabant de gevraagde gegevens aan, dat resulteert in een rapportage. De laatste rapportage biedt een overzicht aan 21 gemeenten en 6 verbonden partijen. Met een vergelijking op zowel landelijk-, regionaal- en organisatieniveau.

De resultaten vormen mede de input voor de ontwikkeling van diverse activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de strategische leerlijnen, poolvorming, kennisdeling, arbeidsmarktcommunicatie.

Heeft u vragen over de personeelsmonitor neem dan contact op met het Mobiliteitscentrum West-Brabant via een e-mail naar mobiliteitscentrum@west-brabant.nl. Of bel naar 06 – 25 32 00 96.