Ik ga mijn droombaan achterna!

PuMa Thomas vertelt over zijn opdracht

PuMa Thomas Goudsmits vertelt over zijn opdracht voor de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. Deze voert hij uit in de rol van projectondersteuner.
x

Basisnet
Nederland is een echt doorvoerland. Dagelijks worden er vele honderdduizenden tonnen aan goederen getransporteerd naar ons achterland, waaronder ook gevaarlijke stoffen. Al dit vervoer gaat over de weg, het water, het spoor of via buisleidingen onder de grond door. Om het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen is in 2015 de wet Basisnet van kracht geworden. Het Basisnet moet ervoor zorgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen kan blijven plaatsvinden op een zo veilig mogelijke manier en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Dit gebeurt door aan dit specifieke vervoer eisen te stellen en het transport ervan te reguleren. De gevolgen door een incident kunnen namelijk immens zijn. Denk aan een explosie, het vrijkomen van gifwolken of brand.

Project Veiligheid en Zelfredzaamheid spoorzones
Als gevolg van de wet Basisnet is op het spoortraject tussen Moerdijk, Halderberge en Roosendaal juist een toename mogelijk van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dit komt omdat – in tegenstelling tot voor de invoering van de wet – er nu gewerkt wordt met technische berekeningen voor de zogenaamde vervoersplafonds en risicocontouren.

In de 2014 hebben de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal de handen in één geslagen om de risico’s door het toegenomen spoorvervoer verder te beperken. Dit heeft geresulteerd in het project Veiligheid en Zelfredzaamheid spoorzones. Het doel van dit project is de veiligheid langs het spoor en de zelfredzaamheid van inwoners erlangs verder te verbeteren. Dankzij een intensieve lobby hebben de gemeenten samen vijf miljoen euro van het Rijk ontvangen om diverse maatregelen te bekostigen.

Een van de maatregelen is het nog beter operationeel voorbereiden van de hulpverleningsdiensten op mogelijke incidenten langs het spoor. Ook worden er diverse civieltechnische maatregelen getroffen om bij een calamiteit het verspreidingsgebied van de gevaarlijke stof zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door bepaalde watergangen langs het spoor af te sluiten of anders in te richten. Daarnaast wordt er een interactieve tool – het Veiligheidsdashboard – ontwikkeld om burgers snel te kunnen bereiken en informeren over de calamiteit en hen een handelingsperspectief te bieden.

“In mijn rol ondersteun ik de drie gemeenten op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau op diverse onderdelen. Bijvoorbeeld door het organiseren van overleg momenten tussen de gemeenten, het schrijven van stukken of het bijhouden van alle documentatie rondom het project. Als een soort ‘oliemannetje’ zorg ik ervoor dat zowel de vakambtenaren als de bestuurders hun werk kunnen doen.”

Voor meer informatie over PuMa kunt u een e-mail sturen naar puma@west-brabant.eu óf klik hier en vul het formulier in met uw vraag.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.