Werkend leren, lerend werken!

Gemeenterecht voor niet-juristen

Wie is eigenlijk is de baas binnen de gemeente? Wie mag overeenkomsten aangaan? Je leert de betekenis van een aantal algemene basisbegrippen uit het gemeenterecht, die van belang zijn voor iedere medewerker uit de gemeente. Dit wordt toegelicht met casussen uit de praktijk.

De training is bedoeld voor alle medewerkers die iets meer willen weten over hoe de gemeente is ingericht en functioneert. De training is ook interessant voor nieuwe medewerkers zonder gemeentelijke ervaring.

Een tipje van de sluier…
Een aantal onderwerpen dat aan bod komt is: de gemeentelijke organen (raad, college, burgemeester), verschil tussen publiek- en privaatrecht, bevoegdheidstoedeling zoals mandaat, informatieplicht en geheimhouding. De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden zodat het geleerde meteen toegepast kan worden.

NB De totstandkoming en het opstellen van besluiten/contracten wordt niet in deze training behandeld. Dit zijn onderwerpen die in de trainingen Algemene wet bestuursrecht en Contractenrecht aan bod komen.

Door wie
Mirjam de Klerk Wolters (concernjurist gemeente Bergen op Zoom)
Marinka Bartels (juridisch adviseur gemeente Roosendaal)

Duur en data
2019, data volgen nog.

Locatie: Stadskantoor, Jacob Obrechtlaan 4 te Bergen op Zoom voor maximaal 20 deelnemers.

Kosten
Deze training is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Mocht je op het laatste moment verhinderd zijn, dan kun je een collega laten deelnemen. Mocht er voor een gereserveerde plaats geen deelnemer verschijnen, dan zijn we helaas genoodzaakt om een bedrag van € 125,– in rekening te brengen.

Aanmelden
Op dit moment is het niet mogelijk om je aan te melden, we zijn in overleg voor nieuwe trainingsdata. Volg de website voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar m.bartels@roosendaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.