Werkend leren, lerend werken!

Modulaire Opleiding Overheidsfinanciën

Overheidsfinanciën is een breed en actueel begrip. Als we kijken naar de huidige stand van zaken dan zijn de belangrijkste financieel getinte onderwerpen/modules:
– Planning & Control-cyclus;
– Verslaggevingsvoorschriften;
– Rechtmatigheid;
– Risicomanagement;
– Projectcontrol.

Alle modules zijn maatwerk, gebaseerd op de samenstelling van de groep cursisten en de vooraf ingediende praktijkcasuïstiek. Daarbij bestaat de mogelijkheid om onderwerpen te “mixen” en daarbij een verdere verdieping, of juist een verbreding aan te brengen in het opleidingsprogramma afhankelijk van de achtergrond en ervaring van de cursisten. Bijvoorbeeld een uitstap naar een kerntakendiscussie of bezuinigingen. Voor alle modules geldt dat de theorie van de onderwerpen op hoofdlijnen worden behandeld, waarbij door middel van vragen en kleine casussen gekozen wordt voor een interactieve opzet. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de ervaring van deze deelnemers zal voorafgaand aan de opleidingsdag(en) een kleine enquête / vragenlijst / verzoek om praktijkcasus worden uitgezet. Dit biedt de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen als basis voor de praktijkgerichte opleiding. Iedere opleidingsdag wordt afgesloten met een reflectie/evaluatie.

Voor wie?
Per module verschillend. Op aanvraag een flyer.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 15

Data en duur

 • Module Rechtmatigheid
  afgerond
  Module Planning & Control Cyclus
  afgerond
 • Module Verslagleggingsvoorschriften
  23 oktober 2018 en 6 november 2018 – van 09.00 uur tot 12.00 uur
 • Module Risicomanagement
  13 en 27 november 2018 – van 09.00 uur tot 12.00 uur
 • Module Projectcontrol
  20 november en 4 december 2018 – van 09.00 uur tot 12.00 uur

Kosten
€ 250 per persoon per module of € 1150 per persoon bij het volgen van de hele leergang (5 modules)

Aanmelden
Om u aan te melden klik hier en vul het aanmeldformulier in.

Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar academie@west-brabant.eu.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.