Masterclass Agile sturen voor MT’s

Hoe kun je als organisatie snel inspelen op steeds veranderende omstandigheden, op veranderende behoeftes in de samenleving of op een nieuwe politieke realiteit? Wat vraagt dat van de manier van organiseren? Wat betekent dat voor de houding en gedrag van medewerkers?

Verandering in de publieke sector vraagt aandacht voor een breed palet aan stakeholders met veel verschillende belangen en verwachtingen. Daarnaast nemen de eisen vanuit politiek en samenleving ten opzichte van de ambtelijke organisatie toe: er moeten sneller tastbare resultaten worden geleverd, en er moet meer worden gedaan met minder mensen.

Dat vraagt om teams die enerzijds focus houden op wat écht belangrijk is, en anderzijds direct en flexibel kunnen bijsturen bij politiek-maatschappelijke veranderingen. Een mogelijke organisatievorm om daar antwoord op te geven, is agile.

Om u daarin te ondersteunen, biedt de Regio West Brabant u Agile sturen voor MT’s aan. Centraal staat de agile filosofie die afscheid neemt van het idee dat alles maakbaar, voorspelbaar of beheersbaar is. Continu flexibel opereren en snel kunnen inspelen op veranderingen, is een van de drijvende principes. Een ander principe is het doelgericht werken in hechte, autonome, multidisciplinaire teams.

Agile is meer dan een set principes en instrumenten. Het heeft gevolgen voor houding en gedrag van medewerkers. Zo zal men steeds meer moeten afstappen van het denken in termen van beheersbaarheid. Een hecht autonoom team vraagt om wederzijds vertrouwen, om een samenwerking waarbij teamleden elkaar open en constructief aanspreken op inhoud én gedrag.

Resultaat
In de masterclass maakt u kennis met de agile principes en leert u deze op een praktische, en een binnen de publieke sector bewezen manier, toe te passen.

Na deze workshop heb je inzicht in, en kun je:

  • Agile organiseren en hoe dit zich verhoudt tot scrum, lean en kanban
  • Agile toepassen bij opgavegericht werken
  • Agile teams samenstellen en hier op sturen

Voor wie?
Managementteams in de publieke sector

Aantal deelnemers
5 tot 8 deelnemers

Datum
In overleg

Kosten
Incompany

Aanmelden
Om je aan te melden voor de Masterclass Agile sturen voor MT’s, klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.