Thema: Teamontwikkeling

Het MBC biedt begeleiding aan, aan teams. Teams die zichzelf verder willen brengen, die staan voor een veranderopgave, die staan voor aanpassingen van bestaande functies, vanwege allerhande (externe) factoren. Referenties zijn op te vragen, want wie kan onze inzet en begeleiding beter toelichten dan de opdrachtgever zelf!

Elk traject kent zijn eigen aanpak. We zorgen altijd voor maatwerk. Om te komen tot een maatwerkadvies vinden er een of meerdere gesprekken plaats met de opdrachtgever. Na een uitgebreide analyse van de vraag (wat is het doel van het traject, wat zijn succesfactoren), binnen welke tijd, met welke medewerkers etc, wordt een advies uitgebracht om te komen van de huidige naar de gewenste situatie. We zetten daarbij onze eigen expertise in, maar zeker ook die van anderen. Daar onze externe samenwerkingspartners een positieve bijdrage kunnen leveren aan een passende implementatie, zullen we dat zeker doen.