Vacature-detailsAdviseur Weerbaarheid en Integriteit Havenpersoneel Taskforce RIEC

24 uur per week

Deze vacature is alleen bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij gemeentes/organisaties aangesloten bij het Mobiliteitscentrum.

Plaatsingsdatum 14 januari 2022
Sluitingsdatum 1 februari 2022

Samen sterk tegen ondermijning

Ben jij een echte netwerker die strategische doelen gemakkelijk weet te vertalen naar de praktijk?
Ben je maatschappelijk betrokken en deins je niet terug voor het oplossen van een wicked problem? Dan ben jij misschien wel dè adviseur die wij zoeken.

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Sinds 2009 bundelen overheden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland hun krachten in de strijd tegen ondermijning. In 2019 zijn deze initiatieven samengebracht binnen de netwerkorganisatie Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Deze integrale netwerkorganisatie is één van de sleutels tot het succesvol en duurzaam verstoren van de criminele industrie en het aanpakken en voorkomen van ondermijning. 
Binnen Taskforce-RIEC werken gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en provincies samen om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. Hierbij betrekken we ook ondernemers en inwoners. De primaire focus ligt op het verstoren van de criminele industrie en daaraan verbonden verdienmodellen. Onze taak begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan.
Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 • Het RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Daarnaast leveren we bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies.
 • Binnen de afdeling Strategie en Innovatie, verbinden we innovatie met het versterken van de weerbaarheid tegen ondermijnende activiteiten van zowel burgers, ondernemers als overheid. Hiermee versterken we de aanpak op uitvoeringsniveau met ketenpartners en private partijen.
 • Er zijn twee actiecentra: één voor Oost-Brabant en één voor Zeeland West-Brabant. Vanuit beide actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringsprakrijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd.

Binnen Maatschappelijke Weerbaarheid zoeken we een adviseur Weerbaarheid en Integriteit Havenpersoneel.

De gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen, Vlissingen werken samen met Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk aan integere en weerbare zeehavens die geen criminele activiteiten faciliteren in Zeeland en West-Brabant. Het Taskforce-RIEC ondersteunt deze partners bij de uitvoering van hun plannen. Gezamenlijk is voor dit jaar een nieuwe aanpak afgesproken die zich richt op selectie aan de poort, het opwerpen van barrières door het bedrijfsleven, het vergroten van de kennis- en informatiepositie van partners en het vormen van een responsieve overheid die actief reageert op signalen uit de samenleving. Hiervoor starten de partijen met projecten om de integriteit en weerbaarheid van de zeehavens te vergroten.

De aanpak is onder andere gericht op het  beïnvloeden van integer gedrag van havenmedewerkers op de werkvloer. In het afgelopen jaar zijn er binnen het programma diverse trainingen, campagnes en leermiddelen ontwikkeld.

Het project richt zich op leidinggevenden binnen de sector, waarbij zij in staat worden gesteld om binnen de eigen bedrijfsvoering barrières op te werpen zodat uitvoerende medewerkers minder kwetsbaar worden gemaakt. Het doel van de opdracht is om een weerbaarheidspakket te ontwikkelen dat onderdeel wordt van de ‘duty of care’ van werkgevers op risicolocaties zodat een veilige werkomgeving kan worden gecreëerd voor havenmedewerkers op elk niveau en in elke functie.

Wat ga je doen?

Als adviseur Weerbaarheid en Integriteit Havenpersoneel ben je verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van een toolbox voor de operationeel leidinggevenden. Daarin staan de volgende vragen centraal: Hoe herken je signalen van ondermijning? Hoe herken je dat jouw medewerker onder druk staat? Hoe zorg je ervoor dat de lessen die we nu leren over een jaar nog steeds op de agenda staan?
 • Het realiseren van een bedrijfskundige aanpak. Een aanpak die op basis van een kwetsbaarheidsscan bedrijven adviseert welke maatregelen bedrijven zouden kunnen nemen waardoor werknemers minder kwetsbaar worden. Denk hierbij aan maatregelen zoals: een 4 ogen principe voor de afhandeling van kwetsbare ladingstromen; versleuteling van logistieke informatie enzovoorts.
 • Het ontwikkelen van een risicotaxatie-instrument en scan. Er zijn binnen het bedrijfsproces van ieder havenbedrijf kwetsbaarheden aan te wijzen – kwetsbaarheden die voortkomen uit de wijze waarop de organisatie georganiseerd is. Een toolkit en scan zou bedrijven kunnen helpen zaken op andere manieren te organiseren, waardoor de werknemer uiteindelijk minder kwetsbaar wordt.
 • Het creëren van bewustwording en actiebereidheid op directieniveau van bedrijven die actief zijn in het havengebied. 

Aan het einde van het jaar is het doel dat zeehavenbedrijven in staat zijn een selfassessment uit te voeren op de eigen kwetsbaarheden en daarvoor passende maatregelen kunnen treffen. Vanuit de te ontwikkelen kwetsbaarheidsscan vormt zich dan een lijst met aanbevelingen waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Hiervoor krijgen zij een set aan middelen aangereikt die zij duurzaam in kunnen zetten binnen de eigen (HR)processen. In de te ontwikkelen toolbox-meetings worden de medewerkers voortdurend gebriefd en onderwezen over de kwetsbaarheden en weerbaarheid. Daarnaast zijn de zeehavenbedrijven in staat om zelfstandig het eigen én ingehuurde personeel te begeleiden en aan te sturen naar het gewenste (integere) gedrag. Ze herkennen de signalen van niet integer gedrag en beschikken over een duidelijk handelingskader hoe hierop in te grijpen en doeltreffende maatregelen te nemen. 

Wie ben jij ?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; ervaring met het managen van processen, projecten en/of programma's en het sturen op doelen in een integrale (veiligheids)omgeving;
 • Aantoonbare kennis en werkervaring in het (veiligheids)domein van de zeehavens;
 • Uitstekende communicatieve en organisatievaardigheden die je kunt aanpassen aan de doelgroep waarmee je in gesprek bent: intern (inclusief de werkvloer), extern, ambtelijk en bestuurlijk;
 • Het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te doorzien en op te pakken. 

Wij bieden:

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt een uitdagende werkomgeving, een plezierige werksfeer en een interessant, boeiend werkterrein dat constant in beweging is. Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd tot 1 januari 2023.
Tewerkstelling vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In dit geval blijf je in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, jouw werkgever. Bij indiensttreding wordt het salaris ingedeeld binnen schaal 11 (min. € 3.526 en max. € 5.118 bruto per maand). Bij uitzonderlijke geschiktheid op het functieniveau kan hiervan worden afgeweken naar maximaal schaal 12 (min. € 4.279 en max. € 5.872 bruto per maand).

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Paul de Leeuw,  programmamanager Maatschappelijke Weerbaarheid, tel. 06-46 00 38 62 of paul.de.leeuw@taskforce-riec.nl. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Steenbergen, tel. 06-53 72 80 59 of via email karin.steenbergen@taskforce-riec.nl.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie? Motivatie (met CV) kan tot uiterlijk 1 februari a.s. per e-mail gestuurd worden naar HR@taskforce-riec.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren

Adviseur Weerbaarheid en Integriteit Havenpersoneel Taskforce RIEC

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Bent u niet werkzaam bij een van deze organisaties; klik dan op onderstaande link, u komt dan automatisch bij de “externe” vacatures.

Bekijk de externe vacatures
Reageren kan tot en met
1 februari 2022
Sollicitatie
Solliciteer