Vacature-detailsBestuursrechtelijk Juridisch Adviseur Taskforce-RIEC

36 uur per week

Deze vacature is alleen bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij gemeentes/organisaties aangesloten bij het Mobiliteitscentrum.

Plaatsingsdatum 13 september 2021
Sluitingsdatum 1 oktober 2021

Organisatie

Wil jij bijdragen aan een eenduidige, effectieve en efficiënte bestuursrechtelijke bestrijding van de georganiseerde criminaliteit? Wil jij een bijdrage leveren op het terrein van handhaving en juridische procedures en het stimuleren van de bestuurlijke bereidheid daartoe? En heb jij zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan? Dan is hier je kans.

Samen sterk tegen ondermijning

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Sinds 2009 bundelen overheden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland hun krachten in de strijd tegen ondermijning. In 2019 zijn deze initiatieven samengebracht binnen de netwerkorganisatie Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Deze integrale netwerkorganisatie is één van de sleutels tot het succesvol en duurzaam verstoren van de criminele industrie en het aanpakken en voorkomen van ondermijning. Binnen Taskforce-RIEC werken gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en provincies samen om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. Hierbij betrekken we ook ondernemers en inwoners. De primaire focus ligt op het verstoren van de criminele industrie en daaraan verbonden verdienmodellen. Onze taak begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan.

 

Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 • Het RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Daarnaast leveren we bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies.
 • Binnen de afdeling Strategie en Innovatie, verbinden we innovatie met het versterken van de weerbaarheid tegen ondermijnende activiteiten van zowel burgers, ondernemers als overheid. Hiermee versterken we de aanpak op uitvoeringsniveau met ketenpartners en private partijen.
 • Er zijn twee actiecentra: één voor Oost-Brabant en één voor Zeeland West-Brabant. Vanuit beide actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringsprakrijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd.

Voor het RIEC-team Integrale Expertise zijn we op zoek naar een Bestuursrechtelijk Juridisch Adviseur.

 

Wat ga je doen?

 • Adviseren (intern en extern) over beleidsmatige, juridische, vaktechnische/vakinhoudelijke en procedurele kwesties. Je bent sparringpartner voor medewerkers en bestuurders in concrete casussen, bijv. sluitingen op grond van de Opiumwet, verlenen/weigeren/ intrekken van vergunningen op grond van bijv. bijzondere wetten met toepassing van de Wet Bibob. Je adviseert in casuïstiek over bestuurlijke interventiemogelijkheden. Tevens ben je interne vraagbaak over bestuursrechtelijke vraagstukken.
 • Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van visie, strategieontwikkeling en advies over de strategische inzet van het voorhanden zijnde bestuursrechtelijke instrumentarium.
 • sparringpartner zijn – zowel ambtelijk als bestuurlijk – bij het opstellen van beleid zoals bijv. Damocles-beleid of Bibob-beleid. Ook adviseer je over (on)mogelijkheden bij het introduceren van vergunningstelsels (en de inhoud daarvan) zoals exploitatievergunningplicht in de APV.
 • Analyseren en interpreteren van relevante wet- en regelgeving inclusief jurisprudentie-ontwikkelingen én vertalen naar consequenties.
 • Het bijhouden van jurisprudentie en wijzigingen daarbinnen van, voor onze partners, relevante wet- en regelgeving en het vertalen van de gevolgen hiervan.
 • Coördineren van en/of deelnemen aan beleidsvormende of juridische overlegvormen zowel intern als extern. Voorbeelden hiervan zijn overleggen op districts- of basisteamniveau, waarin gemeenten gemeenschappelijk beleid opstellen of bijeenkomsten voor bibob-coördinatoren.
  Wij schuiven aan, maar initiëren ook dergelijke overleggen.
 • Verzorgen van presentaties, trainingen, workshops en juridische masterclasses. Deze kunnen gericht zijn op de inhoud van een bepaalde wet (bijvoorbeeld de Wet bibob) maar ook op wetswijzigingen en relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie. De doelgroep varieert van vergunningverleners, juristen tot bestuurders.
 • Een bijdrage leveren aan handhavingsprocedures. Concreet kan dit betekenen: het beoordelen van proces-verbalen, adviseren over de grondslag van de controle, adviseren over de bevoegdheden van de toezichthouder/handhaver, meelezen met brieven (waarschuwingsbrief, voornemen en besluit), het geven van input voor weerlegging van zienswijzen/ bezwaren/ beroepsgronden.

Wie ben jij ?

Opleiding en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau; afgeronde master in de rechtsgeleerdheid;
 • Gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving en de daarbij behorende jurisprudentie (in het bijzonder de Algemene Wet Bestuursrecht, Wet Bibob, Alcoholwet, Opiumwet, Milieu-en omgevingsrecht en Gemeentewet);
 • Minimaal 5 jaar relevante beleidsmatige en juridische ervaring;
 • Kennis van en affiniteit met handhaving.

 

Vaardigheden en competenties

 • Analytisch en kritisch denkvermogen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en sociale vaardigheden;
 • Inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Analyse (probleem en informatie) en onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Anticiperend en initiatief nemend;
 • Accuraat, goed kunnen plannen en organiseren;
 • Omgevingsbewust, goede oordeelsvorming en overtuigingskracht;
 • Resultaatgericht en besluitvaardig.

Wij bieden:

Inzet vanuit één van de ketenpartners/uw werkgever geniet de sterke voorkeur vanuit de netwerk gedachte “Wij zijn Taskforce-RIEC”. In het geval van inzet via de werkgever blijf je in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie.

Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, is indiensttreding mogelijk.

Bij indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring, maximaal schaal 11 (min. € 3.561  en max. € 5.169  bruto per maand). Afhankelijk van werkervaring kan indeling in de aanloopschaal, schaal 10 (min. € 2.973  en max. € 4.494  bruto per maand) plaatsvinden.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Hamers, teamleider Integrale Expertise tel. 06-11773001 of via email jeroen.hamers@taskforce-riec.nl. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Steenbergen via tel. 06-53728059 of via email karin.steenbergen@taskforce-riec.nl  
 

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk vrijdag 1 oktober sturen naar HR@taskforce-riec.nl.

 

 N.B.: Onderstaande solliciteerknop is niet beschikbaar.
Je gemotiveerde sollicitatie en CV kun je versturen naar 
HR@taskforce-riec.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Solliciteren

Bestuursrechtelijk Juridisch Adviseur Taskforce-RIEC

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Bent u niet werkzaam bij een van deze organisaties; klik dan op onderstaande link, u komt dan automatisch bij de “externe” vacatures.

Bekijk de externe vacatures
Reageren kan tot en met
1 oktober 2021
Sollicitatie
Solliciteer