Ik kies zelf mijn baan!

Regiecontractfunctionaris

Opleidingsniveau HBO
Functieniveau Beleidsmatig/Adviseur
Organisatie Gemeente Woensdrecht
Type vacature Reguliere vacature
Uren 28
Plaatsingsdatum 12-09-2017
Sluitingsdatum 26-09-2017

Organisatie

De gemeente Woensdrecht is voor haar afdeling staf op zoek naar een 

Regiecontractfunctionaris
28,8 uur per week, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling

U kent de samenleving en staat daar midden in. U verbindt mensen en organisaties met elkaar op inhoud, relatie en proces. U ziet mogelijkheden in samenwerking, brengt bestuurders graag in positie en u staat voor een zakelijke benadering van de partners van de gemeente.

Werken bij de Gemeente Woensdrecht
Woensdrecht bestaat uit 5 dorpskernen en is dé groene gemeente op de Brabantse Wal, met ruim 21.000 inwoners, op de grens tussen België, Zeeland en Brabant. Woensdrecht heeft bijna 9.000 arbeidsplaatsen en een groot buitengebied waarin de belangen van natuur, landbouw en recreatie op elkaar zijn afgestemd.
Het is een kleine gemeente met een groot sociaal hart, die uitgaat van de eigen kracht, met stevige opgaven en hoge ambities, waarbij samenwerking en overheidsparticipatie in de praktijk en met overtuiging worden toegepast. Voor meer informatie www.woensdrecht.nl

Wie zijn we?
De ambtelijke organisatie van gemeente Woensdrecht is in ontwikkeling en wordt een organisatie die duurzaam inspeelt op de behoeften van de omgeving. De organisatie bestaat uit drie afdelingen, te weten een afdeling dienstverlening en afdeling ontwikkeling, beleid en beheer en een afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling bedrijfsvoering wordt momenteel geoptimaliseerd en opnieuw gepositioneerd.

De gemeente Woensdrecht is regiegemeente, dat wil zeggen dat een deel van haar producten en diensten door en met andere organisaties wordt verzorgd. De gemeente bestuurt de samenwerkings-partners c.q. opdrachtnemers professioneel ten behoeve van een goede dienstverlening aan haar inwoners. De regiecontractfunctionaris geeft inhoud en vorm aan de relatie met strategische samenwerkingspartners.

De regiecontractfunctionaris is een spin in het web in een dynamische omgeving, werkt zelfstandig, kan strategisch opereren en kan soepel schakelen tussen belangen, processen en rollen.

Functie omschrijving

De belangrijkste taken van de functie:
 1. positioneren van de betrokken portefeuillehouder en budgethouder in het samenwerkingsverband c.q. ten opzichte van de opdrachtnemer/leverancier zodat deze zijn rol goed kan vervullen. Dat doe je:
  -samen met andere in- en externe deskundigen die je betrekt
  -ten behoeve van deelname aan vergaderingen, ontwikkelingen, besluitvorming en verantwoording
  -in de vorm van schriftelijke/mondelinge adviezen, persoonlijk overleg, bijeenkomsten, collegebesluiten etc.
 2. ervoor zorgen dat adviezen integraal tot stand komen met andere in- en externe deskundigen. Daarbij bewaak je de tijdigheid, volledigheid en consistentie. De adviezen ( ten behoeve van besluiten) kunnen inhoudelijk zijn, mbt beleidsontwikkeling, en ook bestuurlijk en financieel.
 3. contacten onderhouden met de leveranciers, andere regisseurs/contactpersonen, de eigen collega’s. je stemt met hen ontwikkelingen, adviezen (t.b.v. besluiten) af. Je onderhoudt een relevant netwerk. Je zorgt ervoor dat relaties constructief kritisch van aard zijn.
 4. periodiek rapporteren aan verantwoordelijk afdelingshoofd en tijdig risico’s, afwijkingen, kansen, bedreigingen signaleren. De verantwoording van de samenwerkingspartner in het eigen bestuurlijke proces brengen voorzien van een gewogen integraal advies. Je bewaakt (resultaat)afspraken en prestaties.
 5. input leveren op het gebied van governance en verantwoorden bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden ten einde (be)sturen in de nieuwe constellatie goed mogelijk te maken. 
 6. een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van regiegemeente, leveranciers- en contractmanagement, regionale en lokale afstemming.

Naast je functie krijg je ook een rampenbestrijdingsfunctie toebedeeld. Je wordt hiertoe binnen daarvoor gereserveerde uren opgeleid en getraind.

Functie eisen

Voor deze functie zoeken wij een collega met
 • HBO met relevante kennis en ervaring;
 • kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid en governance of interesse om je hier snel in te verdiepen;
 • vaardigheid in het opstellen van nota’s en adviezen en in het optreden als adviseur;
 • ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en voor het voetlicht brengen van standpunten, alsmede het doen van voorstellen;
 • de volgende competenties: integrale oordeelsvorming, politiek inlevingsvermogen, helikopter-view, onderhandelen en bemiddelen.
Plaats in de organisatie
De regiecontractfunctionaris wordt functioneel aangestuurd door de budgethouder (lees: afdelings-hoofd) en hiërarchisch door de teammanager staf. De functionaris behoort tot het team staf, waarin tevens zijn geplaatst: collega-regiecontractfunctionarissen, stafondersteuner, bestuurs- en management secretaresses, communicatie adviseurs, medewerkers kabinetszaken en rampenbestrijding.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
Een salaris tot maximaal bruto € 4740,-- (schaal 11) per maand bij een 36-urige werkweek (exclusief een individueel keuzebudget van 16,3%). Verder biedt de gemeente Woensdrecht een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket en een inspirerende werkomgeving met ruimte voor groei.

Contactinformatie

Meer weten?
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij A. Baart, gemeentesecretaris, telefoon 140164. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met A.van Geel, P&O adviseur, telefoon 140164. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV, het liefst in 1 document, naar solliciteren@woensdrecht.nl vóór 26 september 2017.
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.