Ik kies zelf mijn baan!

Senior beleidsadviseur - "strateeg"

Senior beleidsadviseur
"strateeg"
28,8 - 36 uur
 

Opleidingsniveau WO
Functieniveau Handhavend / toezichthoudend
Organisatie Waterschap Brabantse Delta
Type vacature Reguliere vacature
Plaats Breda
Plaatsingsdatum 13-03-2018
Sluitingsdatum 05-04-2018

Organisatie

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast.
Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn speerpunten van waterschap Brabantse Delta.
 

Functie omschrijving

Afdeling en functie
De afdeling beleid en planadvies staat voor het in opdracht van het bestuur vormgeven van de strategisch-inhoudelijke sturing van de organisatie en participatie in regionale ontwikkelingen. Daarbij is relatiemanagement onderdeel van de afdeling beleid en planadvies.

Voor deze afdeling zoeken wij een senior beleidsadviseur (“strateeg”).

De context
Vanuit een zich ontwikkelende netwerksamenleving én de noodzaak tot actie door klimaatveranderingen komen verschillende transities in een stroomversnelling. In termen van beleidsontwikkeling is behoefte aan ruime kaders waarbinnen vanuit de bedoeling van die kaders ruimte is om dit samen met partners in te vullen en te ontwikkelen. Dat vraagt om een nieuwe wijze van beleidsontwikkeling waarin de onderbouwing van beleid vanuit de bedoeling (waardendenken) belangrijker wordt dan de feitelijke vertaling naar wat mag tot welke hoogte (normendenken). Zekerheden worden vervangen door omgaan met onzekerheden.

Onze omgeving vergt ander gedrag, maar ook een andere inrichting van de buitenruimte. Vanuit de geest van de omgevingswet gaat het om de gezamenlijke bijdrage aan een goede leefomgeving. Die beweging vraagt een andere benadering van beleid waarbij innovaties een belangrijke rol spelen. Beleidsinnovaties bijvoorbeeld. Tegelijk vervaagt het onderscheid tussen technische innovaties en procesinnovaties, omdat steeds duidelijker wordt dat deze hand in hand gaan. Afvalwater is bijvoorbeeld al lang geen afvalwater meer naar een grondstof en bron van energie.  De technieken ontwikkelen zich rap, maar voor grootschalige toepassingen is meer nodig.

De functie
Als senior beleidsadviseur ben je onder meer kwartiermaker van één of twee complexe integrale beleidsthema’s. Thema’s die vaak de hele organisatie aangaan, zoals bijvoorbeeld innovatie. Je ontwikkelt de strategie om deze thema’s in samenwerking met onze partners verder te krijgen. Daarvoor heb je de kennis en kunde om daarvoor het juiste proces op gang te brenen. Je ondersteunt ook anderen, meer inhoudelijk-beleidsmatig georiënteerde, collega’s in verandertrajecten. Hierin heeft de interactie tussen organisatie, bestuur en partners een centrale plaats. En dat op een wijze die navolging krijgt. Je hebt oog voor (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving die  ons werk beïnvloeden. Je weet die ontwikkelingen te verbinden met het pro-actief agenderen op de verschillende niveaus: DT, DB en AB. Je draagt daarmee bij aan de middellange termijn beleidsagenda. Je draagt bij aan  de ontwikkeling van een veranderde aanpak van beleidsontwikkeling die past in de tijdgeest van nu.

De plaats
Waterschap Brabantse Delta is een procesorganisatie. In deze ontwikkeling draag je bij aan het proces beleid en sturen. Organisatorisch ben je ondergebracht bij de afdeling beleid en planadvies.
 

Functie eisen

Wij vragen
Je hebt gamma-achtergrond op universitair werk- en denkniveau bijvoorbeeld als bestuurskundige, veranderkundige, organisatiekundige of bedrijfskundige. Je hebt een flinke dosis ervaring met beleidsontwikkeling, verandermanagement en communicatie in de context van maatschappelijke vraagstukken. Je hebt tenminste affiniteit met de thema’s water en ruimtelijke ordening.

Competenties?
We zoeken een sterke persoonlijkheid. Ben je nieuwsgierig? Weet je snel te schakelen? Weet je snel de bedoeling van wat gezegd of geschreven wordt te vatten? Heb je interesse voor beleidsmatige, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? Weet je met oog op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die veranderingen in gang te zetten die nodig zijn voor de realisatie daarvan? Heb je een sterk ontwikkeld conceptueel denkvermogen? Dan zoeken wij jou.

Opgesomd

 • Voelt bestuurlijke relevantie feilloos aan en heeft oog voor effecten van ontwikkelingen voor het waterschap;
 • Weet nieuwe vraagstukken te doorgronden en brengt inzichten over beleidsontwikkeling, innovatie en participatie in;
 • Spreekt tot de verbeelding;
 • Weet een ontwikkelingen systematisch te vertalen naar een samenhangende beleidsopgave;
 • Heeft een sterk ontwikkeld conceptueel denkvermogen. Je wilt zaken weten en doorgronden. Je weet  snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie te vinden;
 • Heeft de communicatieve vaardigheden om voorstellen goed over de bühne te brengen;
 • Je kunt complexe vraagstukken vertalen naar een procesaanpak en tot een goed einde brengen;
 • Je hebt van nature bestuurs-, organisatie- en interpersoonlijke sensitiviteit;
 • Je anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op vigerend beleid;
 • Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie;
 • Een creatieveling: weet als een beeldhouwer ideeën op te pakken, samen te voegen en tot een geheel te smeden;
 • Houdt zich staande, ook bij forse tegenwind. Kiest voor verbinding als het effectief is, maar durft ook alleen ‘zijn kop in de wind’ te steken.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.
 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.613,- en maximaal € 5.161,- bruto per maand (schaal 12). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.
 

Contactinformatie

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Esther van Beurden, hoofd afdeling beleid en planadvies (076 564 15 27). Voor overige vragen kun je terecht bij Mijke Buit, HR adviseur (076 564 1054).

Solliciteren kan tot en met 4 april 2018 via onderstaande button. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 17 april 2018. De tweede ronde is gepland op 1 mei 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om toestemming te geven, of Lees hier meer over ons cookie- en privacybeleid.