Vacature-detailsExpert Weerbare Overheid - Taskforce RIEC

32-36 uur, vooralsnog voor 3 jaar

Deze vacature is alleen bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij gemeentes/organisaties aangesloten bij het Mobiliteitscentrum.

Plaatsingsdatum 17 mei 2022
Sluitingsdatum 30 juni 2022

Samen sterk tegen ondermijning

Heb je ervaring in het werken binnen of met gemeenten en heb je kennis van de uitdagingen waar de gemeenten voor staan als het gaat om het verhogen van hun weerbaarheid tegen ondermijnende invloeden? Ben je sterk in het ondersteunen op de inhoud en krachtig in het begeleiden van processen en ben je een stevige adviseur op ambtelijk en bestuurlijk niveau?

Dan zoeken we jou!

Samen sterk tegen ondermijning

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Sinds 2009 bundelen overheden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland hun krachten in de strijd tegen ondermijning. In 2019 zijn deze initiatieven samengebracht binnen de netwerkorganisatie Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Deze integrale netwerkorganisatie is één van de sleutels tot het succesvol en duurzaam verstoren van de criminele industrie en het aanpakken en voorkomen van ondermijning. Binnen Taskforce-RIEC werken gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst, Douane en provincies samen om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. Hierbij betrekken we ook ondernemers en inwoners. De primaire focus ligt op het verstoren van de criminele industrie en daaraan verbonden verdienmodellen. Onze taak begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

  • Het RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Daarnaast leveren we bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies.
  • Binnen de afdeling Strategie en Innovatie, verbinden we innovatie met het versterken van de weerbaarheid tegen ondermijnende activiteiten van zowel burgers, ondernemers als overheid. Hiermee versterken we de aanpak op uitvoeringsniveau met ketenpartners en private partijen.
  • Er zijn twee actiecentra: één voor Oost-Brabant en één voor Zeeland West-Brabant. Vanuit beide actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringsprakrijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd.

De norm weerbare overheid
In de brede beweging tegen ondermijnende criminaliteit is het van belang dat ook gemeenten en beide provincies de bestrijding van ondermijning actief ter hand nemen en dat ze hierin bekwaam en weerbaar zijn. Hierin ondersteuning en expertise bieden is een kerntaak van de Taskforce-RIEC. Met het programma Weerbare Overheid, dat loopt van 2019 tot einde 2022, hebben de netwerkpartners, ondersteund door de Taskforce-RIEC, hier extra op in kunnen zetten. We hebben een slag kunnen maken als het gaat om bewustwording, ontwikkelen van producten, handelingsperspectief en ondersteuning.

Met de weerbaarheidsnorm voor Zeeland en Brabant wordt de programma-impuls bestendigd en wordt de ontwikkeling naar meer weerbaarheid voortgezet. Het programma Weerbare Overheid heeft zich ten doel gesteld om deze norm, samen met de gemeenten en provincies (ambtelijk en bestuurlijk), in de eerste helft van 2022 te ontwikkelen en tot stand te brengen in de gemeenten. Vervolgens willen wij vanuit Taskforce-RIEC structureel expertise en ondersteuning aanbieden voor de verschillende regio’s (districten / basisteams / gemeenten) die met de norm aan de slag gaan. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke ondersteuning, als het begeleiden van de ambtelijke en bestuurlijke processen. Onderdelen uit de norm zijn onder andere bewustwording, veilige publieke taak, integriteit, beleid (toepassing wetten ‘Damocles’ en Bibob),informatievoorziening.
 

Wat ga je doen?

Je gaat, samen met je collega-adviseur, de gemeenten en regio’s ondersteunen en begeleiden in het proces om te komen tot de norm. In een onderlinge taakverdeling (expertise/regio)  gaan jullie ze inhoudelijk bij staan (of expertise aanreiken)  bij het behalen van (de onderdelen van) de weerbaarheidsnorm. Hiertoe sluit je aan bij overlegtafels en zoek je met de gemeenten en regio’s naar inhoudelijke en organisatorische oplossingen voor de mogelijke uitdagingen. Ook zet je eventueel de verzoeken uit binnen de Taskforce-RIEC zelf, vaak in afstemming met de accountmanagers.

Daarnaast speel je een verbindende en aanjagende rol als het gaat om het proces binnen de regio’s om aan de norm te voldoen. Waar nodig voer je gesprekken met ambtelijke of bestuurlijke stakeholders en pak je zaken op zodat het proces voortgang krijgt.

Een laatste belangrijk onderdeel van je functie is het in beeld hebben en houden van de knelpunten die er liggen bij de gemeenten als het gaat om hun weerbaarheid. De norm zoals die in 2022 wordt afgesproken is een groeimodel. De intentie is dat de norm (op onderdelen) wordt doorontwikkeld of uitgebreid. Het is aan jou om het voortouw te nemen als het gaat om het herkennen, bespreken en tot uitvoering brengen van deze ontwikkelingen.


Wat breng je mee

-  HBO/WO werk- en denkniveau;
-  Minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan bij gemeentelijke organisaties, bij voorkeur in het veiligheidsdomein;
-  Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
-  Je weet hoe gemeenten werken en welke rol zij in de samenleving vervullen;
-  Kennis van het bestuurlijk instrumentarium met betrekking tot het tegengaan van ondermijnende criminaliteit;
-  Je kunt goed luisteren en bent analytisch sterk;
-  Je bent een netwerker en verbinder pur sang. Je weet strategische doelen gemakkelijk te vertalen naar de praktijk en vice versa;
-  Je bent pro-actief en dienstverlenend naar de gemeenten;
-  Je bent zichtbaar, pikt signalen op en zoekt continu de verbinding in de samenwerking met anderen;
-  Je kunt (schijnbare) tegengestelde belangen herkennen en bent in staat om desondanks gezamenlijke doelstellingen te formuleren en resultaten te bereiken;
-  Je bent gesprekspartner op alle niveaus, van raad en college tot medewerker in de uitvoering;                                                  


Wat bieden we jou

Het betreft een functie vooralsnog voor 3 jaar.

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt een uitdagende werkomgeving, een plezierige werksfeer en een
interessant, boeiend werkterrein dat constant in beweging is.

We beginnen met een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. Inzet vanuit één van de ketenpartners/uw werkgever is ook mogelijk vanuit de netwerkgedachte “Wij zijn Taskforce-RIEC”. In het geval van inzet via de werkgever blijf je in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie.
Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring bedraagt het salaris maximaal schaal 11 (min. € 3.701,- en max.
€ 5.372,- bruto per maand).

Procedure:
Voor informatie over de inhoudelijke werkzaamheden en de bestuurlijke samenwerking kan contact worden opgenomen met Annegien Wijnands, Programmamanager Weerbare Overheid, telefoonnummer 06-21444265.
Voor informatie over het selectieproces kan contact worden opgenomen met Xenia Iesberts, Medewerker HR administratie telefoonnummer 06-52482254.
Sollicitatiebrieven met CV voor deze functie kunnen tot 30 juni per e-mail gestuurd worden aan e-mailadres: hr@taskforce-riec.nl. De sollicitaties worden na ontvangst direct in behandeling genomen.

Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

Solliciteren

Expert Weerbare Overheid - Taskforce RIEC

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Bent u niet werkzaam bij een van deze organisaties; klik dan op onderstaande link, u komt dan automatisch bij de “externe” vacatures.

Bekijk de externe vacatures
Reageren kan tot en met
30 juni 2022
Sollicitatie
Solliciteer