Vacature-detailsGemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Een creatief, vernieuwend, mensgericht en dienend leider die de sprong voorwaarts van Breda mogelijk maakt

Plaatsingsdatum 9 oktober 2020
Sluitingsdatum 24 oktober 2020

De opgave

Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een stad van ontmoeting op een strategische, inspirerende plek in Nederland. Waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar Düsseldorf-Berlijn elkaar (gaan) kruisen. Waar verrassende verbindingen ontstaan, waar je grenzeloos kunt ondernemen en waar je een leven lang kunt leren. Kortom dé stad waar kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat: Breda brengt het samen.

Om aantrekkelijk te zijn en te blijven als stad gaat Breda een sprong voorwaarts maken, met respect voor de bestaande kwaliteit van de stad, de dorpen en het buitengebied. Een sprong voorwaarts door een goed en sterk vestigingsklimaat en Breda als een hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit. Een sprong voorwaarts door de inzet van de grote hoeveelheid beschikbare ruimte in de directe nabijheid van het station biedt direct kansen voor de grote woningbehoefte en het dreigend tekort aan werklocaties. Een sprong voorwaarts door de inzet op bereikbaarheid vanuit internationaal perspectief: de ambitie om in 2030 vanuit Londen, Parijs, Berlijn of Kopenhagen in drie kwartier in Breda te staan. Een sprong voorwaarts door tegelijkertijd groener te worden en in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn. En ten slotte door Breda als stad van ontmoetingen, van samen optrekken en kennisuitwisseling waarbij de menselijke maat voorop staat als zorg nodig is. Door het maken van duidelijke keuzes om goede zorg betaalbaar te houden.

Lef en Liefde, het motto van het Bestuursakkoord 2018-2022 (https://www.breda.nl/file/88263/download), zijn de waarden die hierbij als inspiratie dienen.

 

 

De kandidaat

Als eerste adviseur van het College van B&W (https://www.breda.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders) en boegbeeld van de gemeentelijke organisatie stelt de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur de Gemeente Breda in staat om de sprong voorwaarts te maken. Met elkaar wordt elke dag opnieuw gewerkt aan een nog beter Breda. Voor Breda staan de opgaven centraal. Dat vraagt om opgave gestuurd werken binnen een transitie van zelf doen als gemeente naar meedoen met de stad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het vraagt om focus en keuzes maken: elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. De uitvoering van de taken moet slimmer georganiseerd en efficiënter uitgevoerd worden, zodat geld en menskracht voor nieuwe prioriteiten ingezet wordt. 

Gemeente Breda is op zoek naar een creatief, vernieuwend, mensgericht en dienend leider die verbinding zoekt én houdt met mens, organisatie en stad. Een bestuurlijk sensitief strateeg die de visie op de stad, regio en gemeentelijke organisatie vertaalt in adviezen aan het college en het natuurlijk gezag heeft om medewerkers daarin mee te nemen. Brengt vernieuwende inzichten en durft tegen te hangen. Is authentiek en beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave. Een ambassadeur voor Breda die makkelijk en strategisch schakelt met een breed en relevant (regionaal) netwerk. Een boegbeeld van de ambtelijke organisatie die duidelijk en daadkrachtig besluiten en vastgesteld beleid naar concrete resultaten vertaalt. Heeft oog voor het functioneren van grote en complexe organisaties in het publieke domein. Een teamspeler met oog voor medezeggenschap die nieuwsgierig is en mensen inspireert en de organisatie in positie brengt. Bovenal zoekt Breda een Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur die met liefde voor Breda de sprong voorwaarts mogelijk maakt.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is ingeschaald in schaal 18 CAO-Gemeenten. Het salaris bedraagt daarmee minimaal € 7.167 en maximaal €10.162 bruto per maand op basis van 36 uur per week exclusief Individueel Keuzebudget (IKB) van 17.05%.

Wie zijn wij?

De organisatie van Gemeente Breda telt op dit moment zo’n 1.800 medewerkers (ruim 1.500 fte) en staat onder leiding van één Concerndirectie. Per 1 januari 2021 verwelkomt de organisatie ruim 1.100 nieuwe medewerkers van leerwerkbedrijf ATEA-groep. De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en drie concerndirecteuren sturen gezamenlijk op de thema’s bedrijfsvoering, ruimtelijk-economisch en sociaaleconomisch. Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

De procedure

Voor Gemeente Breda begeleidt Ferdi de Lange, partner van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur. Van 9 tot en met 24 oktober wordt de functie opengesteld en vindt parallel een gerichte search door Chasse plaats. De gespreksrondes bij Gemeente Breda vinden in november plaats. Indiensttreding is voorzien per 1 januari 2021.

Sollicitaties 

Deadline voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is zaterdag 24 oktober 2020 uitsluitend via info@chassesearch.nl.

Solliciteren

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Reageren kan tot en met
24 oktober 2020
Sollicitatie
Solliciteer