Vacature-detailsKwaliteitsmedewerker Keten Jeugd, Gemeente Breda

Plaatsingsdatum 24 juni 2022
Sluitingsdatum 10 juli 2022

Wat ga je doen?

Ben jij die verbindende kwaliteitsmedewerker, die helpt ons werk bij team Regisseurs Jeugd nog mooier te maken?

Wij zoeken aanvulling voor ons kwaliteitsteam. Jij ondersteunt o.a. het team regisseurs in het proces van een zorgvuldig onderzoek en helpt ons als team en als keten om onze diensten te blijven verbeteren!

Wat ga je doen?

Als Kwaliteitsmedewerker binnen de Keten Jeugd ben je spin in het web, beweeg je tussen beleid, contractmanagement en uitvoering en stel je de uitvoering in staat om zo goed mogelijk het werk te kunnen doen.

Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het continue verbeteren van de processen. Dit doe je in samenwerking met o.a. de procesregisseurs, contractmanagers, beleidsadviseurs en uiteraard je collega kwaliteitsmedewerkers.

Je adviseert het management gevraagd en ongevraagd op de diverse onderwerpen.

Binnen het kwaliteitsteam werk je samen met onze 2 kwaliteitsmedewerkers. Ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied(en) op inhoud en met kennis van verschillende (primaire) processen (nader af te stemmen).

Daarnaast zet jij je in voor andere verantwoordelijkheden van het team die bijvoorbeeld voortkomen uit een jaarplan. Je werkt daarbij nauw samen met de regisseurs+, die vanuit hun functie op inhoud een vaste schakel vormen met beleid en contractbeheer.

De functie vraagt dat je een constructieve verbinding kan maken tussen de beleidsmatige visie op het sociaal domein en de procesmatige kijk op inrichting van organisatie, systeem en werkproces. Overzicht hebben en houden en sturing geven zijn van belang.

Als kwaliteitsmedewerker:

 • Adviseer je over kwaliteitsverbetering van het beleid, interne richtlijnen, werkprocessen, systemen, procedures en informatievoorziening.
 • Analyseer je beleidsmaatregelen, (veranderende) wet- en regelgeving en jurisprudentie en vertaalt deze indien nodig door naar handvaten voor de uitvoering.
 • Onderhoud je bestaande werkprocessen/instructies en ontwikkelt deze door voor optimalisering van de uitvoering;
 • Zorg je ervoor dat de kwaliteit van de uitvoering geborgd wordt en blijft op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit doe je bijvoorbeeld door steekproeven van bepaalde dossiers maar ook door deel te nemen aan casuïstiek overleggen.
 • Lever je een belangrijke bijdrage aan de planmatige implementatie van deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen.
 • Zorg je, in samenwerking met de regisseurs+, voor coaching van medewerkers op inhoud, integraliteit en bijvoorbeeld de maatwerkgedachte zoals we die in Breda nastreven.
 • Signaleer je knelpunten/trends/ontwikkelingen vanuit de uitvoeringspraktijk en doe je voorstellen voor (beleids/contract)verbetering.
 • Initieer en participeer je in overleggen, (project)werkgroepen en expertmeetings.
 • Ben je in het bijzonder verantwoordelijk voor een aantal specifieke aandachtsgebieden.
 • Ondersteun je bij het genereren en verifiëren van management- en bestuurlijke informatie.
 • Ondersteun je bij processen van klachten, mediation en bezwaar/beroep.

Binnen het kwaliteitsteam heeft ieder zijn eigen aandachtsgebieden maar wel vanuit hetzelfde integrale vertrekpunt.

Hierin werk je nauw samen met management, maar ook de kwaliteitsmedewerkers van het team Maatschappelijke Ondersteuning, vanwege de vele parallelle processen die er lopen.

De belangrijkste opdracht die op dit moment ingevuld moet worden, is het verbeteren van de kwaliteitsprocessen binnen de front- en backoffice van Team Regisseurs Jeugd.

Daarnaast zijn er tal van andere werkzaamheden waar we jouw hulp bij nodig hebben, maar stemmen we samen af over hoe we de taken verdelen.

We zoeken jou!

 • Ben jij een enthousiaste positief ingestelde aanpakker (HBO opgeleid) die van nature gedreven is om processen te verbeteren?
 • Heb jij ruime ervaring in een soortgelijke functie? 
  (Meer dan 5 jaar ervaring binnen jeugd of gemeente met daarbij ervaring in het werken aan processen t.b.v. kwaliteitsverbeteringen en beleidsvraagstukken.)
 • Kun jij analytisch en procesmatig denken, de vertaalslag maken naar papier en het goed overdragen aan collega’s?
 • Zie jij het grotere geheel van processen maar ook de details die het verschil kunnen maken?
 • Ben je van nature een aan-/doorpakker?
 • Ben jij iemand die sterk is in de dialoog en duurzaam in verbinding is met anderen?
 • Ben jij iemand die vooruitkijkt en van daaruit gaat handelen?
 • Heb je al ervaring met de doelgroep jeugd?
 • Heb je aantoonbare affiniteit én ervaring met de werkzaamheden van deze functie?
 • Zorg jij dat de ondersteuningsvraag van de klant steeds centraal staat en vind je dat dit niet kan zonder integraliteit voorop te stellen?
 • Is samenwerking en verbinding maken met anderen voor jou vanzelfsprekend?
 • Laat jij je door een dynamisch en druk werkpakket niet omverduwen?
 • …of heb je niet alles in je rugzak, maar ben jij overtuigd dat jij voldoende in huis hebt om deze rol op je te nemen..!?..

Dan spreekt deze functie je vast aan en nodigen we je uit om te reageren!

Wat bieden wij:

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden, maar met de mogelijkheid tot verlenging met een vaste aanstelling.

Jij bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4.671  bruto per maand (schaal 10, op fulltime basis). Waardering in de aanloopschaal is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals: kopen van verlof, uitruil woon-/werk kilometers, aanschaf woon-/werk fiets en fitness abonnement.

Een goede pensioenvoorziening (ABP) en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:

 • er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is en ruimte om je eigen pad te kiezen;
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je privé en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen.

Wie zijn wij:

De gemeente Breda voert als centrumgemeente regie voor meerdere omliggende gemeentes over de jeugdzorg en Regionaal Bureau Leren. De keten Jeugd is onderdeel van het Sociaal Economisch Domein. Het Sociaal Economisch Domein wil burgers tijdig, nabij, integraal en op maat ondersteunen bij het vinden van een oplossing, dat kan zijn een uitkering, schuldhulpverlening, zorgmiddelen of direct en indirecte hulp.

Het werkgebied van de keten Jeugd behelst werkzaamheden zoals beleidsontwikkeling, toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp in Breda, procesregie en afhandeling van complexere casuïstiek op gebied van Jeugdhulp. Gedragswetenschappers, beleidsadviseurs, procesregisseurs en een enthousiast team aan ondersteuning werken elke dag aan de verbetering van de positie van onze jeugd.

Voor 2022 is een ambitieus plan omarmd dat aansluit op de beleidsvisie “Samen voor onze toekomst” 2020-2023 van de gemeente Breda.

De Kwaliteitsmedewerker valt onder Team Regisseurs Jeugd (TRJ), als onderdeel van de Keten Jeugd.

TRJ is verantwoordelijk voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp en het voeren van procesregie bij complexe casuïstiek voor de inwoners van de gemeente Breda. Daarnaast sturen we op de kwaliteit van de jeugdhulp en dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit jeugdzorg voor Breda en de Regio.

Het continu sturen op verbetering van de processen is daarmee een essentieel onderdeel van ons werk. Als kwaliteitsmedewerker ben je een belangrijke spin in dit web.

TRJ is c.a. 33 Fte groot en bestaat uit een team van 40 medewerkers Frontoffice, Backoffice, Procesregisseurs, Kwaliteitsmedewerkers, Procesregisseurs Plus en Teamleider.

Lees meer over de gemeente Breda via https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan snel op deze vacature van Kwaliteitsmedewerker. Dit kan tot en met 10 juli 2022. Zijn we enthousiast, dan ontvang je een uitnodiging voor een kenismakingsgesprek op 14 juli.

Liever eerst meer weten over deze functie? Bel dan naar Jurgen Wouters, Teamleider, telefoonnummer (06) 52813921.

Goed om te weten:

 • Wees welkom! De gemeente Breda is een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij ontvangen graag sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen ongeacht hun komaf, geslacht, functiebeperking, religie/overtuiging of leeftijd.
 • Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook leg je een ambtseed of -belofte af.
 • Als je solliciteert kan het zijn dat wij je openbare social mediaprofiel raadplegen.
 • Een assessment kan een onderdeel zijn van deze sollicitatieprocedure.

  Deze vacature delen? Geen probleem! Acquisitie stellen we niet op prijs.

Solliciteren

Kwaliteitsmedewerker Keten Jeugd, Gemeente Breda

Reageren kan tot en met
10 juli 2022
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.