Vacature-detailsLeden Klachtencommissie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hulp bij het huishouden

Plaatsingsdatum 30 september 2019
Sluitingsdatum 20 oktober 2019

Algemene informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bepaald dat de gemeente zorgt voor een klachtenregeling voor cliënten die recht hebben op de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden.

Wat ga je doen ?

De klachten die cliënten met een indicatie hulp bij het huishouden kunnen indienen gaan bijvoorbeeld over de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen door de gemeente, de invulling van de zorg door de zorgaanbieder, maar ook klachten over bejegening of informatieverstrekking.

De gemeente probeert, eventueel in samenspraak met de zorgaanbieder een klacht tot een goed einde te brengen. Lukt dat niet, dan is het aan de Klachtencommissie om deze klacht verder te behandelen.

De klachtencommissie hoort de klager en de beklaagde en adviseert het college over de wijze van afhandeling van de klacht. Doelstelling is de klacht op te lossen, het vertrouwen in de gemeente en zorgaanbieder te herstellen en indien nodig de dienstverlening te verbeteren. Zie voor het klachtenproces ook de Klachtregeling: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/CVDR626080/CVDR626080_1.html

De leden van klachtencommissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders voor een periode van 4 jaar en vervullen een zelfstandige en onafhankelijke positie. Ze zijn niet ondergeschikt aan enig gemeentelijk gezag.

 

Het profiel

Wij zoeken:

 • Twee juristen;
 • Twee leden met een medische achtergrond;
 • Twee deskundigen afkomstig uit de zorg.

Je bent integer, onafhankelijk, empathisch, oplossingsgericht en overtuigend. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je hebt een brede belangstelling voor mens en maatschappij, als ook mediationvaardigheden. Flexibele inzetbaarheid is vereist. Daarnaast heb je als:

Jurist (voorzitter)

 • Een afgeronde juridische opleiding op tenminste hbo-niveau;
 • Een ruime relevante werkervaring binnen het juridische werkveld en affiniteit met de zorgsector;
 • Kennis, inzicht en ervaring in het functioneren van de gemeente, in het bijzonder de uitvoering van de Wmo;
 • Het vermogen om als voorzitter zittingen efficiënt en mensgericht te leiden. Je hebt een vooruitziende blik en je bent pro-actief.

Leden met een medische achtergrond

 • Een afgeronde medische opleiding op tenminste hbo-niveau;

 

 • Een ruime relevante werkervaring in het medische werkveld;
 • Enige kennis en ervaring met betrokken partijen binnen Wmo en de gemeente.

Leden uit de zorg

 • Een ruime relevante werkerving in de zorgsector (niet medisch). Je bent een echte zorgprofessional;
 • Enige kennis en ervaring met de betrokken partijen binnen Wmo en de gemeente.

Onverenigbaar

Om de onafhankelijkheid te waarborgen zoeken wij leden die niet woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal. Ook niet in aanmerking komen:

 • Ambtenaren van de gemeente Roosendaal;
 • Bestuurder of personeelslid van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband waar de gemeente Roosendaal in deelneemt;
 • Lid van een bestuurscommissie van de gemeente Roosendaal;
 • Werkzaam bij een in de gemeente Roosendaal werkende medische of zorgorganisatie.

 

Vergoeding

Het betreft een onbetaalde functie. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor de tegemoetkoming in de kosten.

Meer informatie ?

Wil je meer weten over deze functies, dan kun je contact opnemen met de heer T. Schijven of de heer J. Buscop via telefoonnummer 140165.

Heb je interesse, reageer dan vóór 21 oktober a.s. via de button 'solliciteer'. De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 oktober.

Solliciteren

Leden Klachtencommissie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Reageren kan tot en met
20 oktober 2019
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.