Vacature-detailsLid van de Rekenkamercommissie

Plaatsingsdatum 23 juni 2022
Sluitingsdatum 15 juli 2022

Organisatie

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 inwoners, vijf dorpen en een stad, is een gemeente om trots op te zijn. De kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg hebben ieder een eigen karakter en dynamiek, maar samen zijn ze één. Het is er fijn wonen, werken en recreëren. De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks vol ambitie in voor de gemeente Steenbergen. Een organisatie die volop in ontwikkeling is om klaar te zijn voor een mooie toekomst. Een toekomst waarbij we samen met onze inwoners en ondernemers bouwen aan onze gemeente.

 

Voor de Rekenkamercommissie gemeente Steenbergen zijn wij op zoek naar een:

 

Lid van de Rekenkamercommissie

(8 – 10 uur per maand)

 

De Rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en twee leden die op basis van hun onafhankelijkheid en professionaliteit onderzoeken uitvoeren.

 

Wie zijn wij?

De Rekenkamercommissie (hierna: RKC) onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente Steenbergen werkt. Behalve het uitvoeren van achteraf (ex post) en vooraf (ex ante) onderzoek, doet de commissie onderzoek  met betrekking tot lopende of nog te starten beleidsprocessen (ex durante). Hiermee is de RKC van meerwaarde in de totstandkoming van beleid. Door middel van onderzoek spelen we in op actuele thema’s, om zo de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol. Voorbeelden van recente onderzoeken zijn burgerparticipatie, duurzaamheid, privacy- en informatiebeveiliging.

 

Door de verbrede taakopvatting van de RKC wordt de politieke betrokkenheid vergroot en leveren adviezen van de RKC waardevolle lessen voor de toekomst. Het zorgt voor intensivering van de samenwerking tussen raad en RKC gedurende het gehele onderzoeksproces, van begin tot eind.

 

De leden van de RKC zijn met elkaar verantwoordelijk voor het functioneren van de RKC. De leden zijn ook belast met de vaststelling van het onderzoeksprogramma, het opzetten van de organisatie van de onderzoeken, het begeleiden van eventueel ingehuurde externe onderzoeksbureaus maar ook het zelf uitvoeren van (voor)onderzoeken. Uitgangspunt hierbij is de Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021. De huidige leden van de RKC hebben een voorkeur voor het zelf uitvoeren van onderzoek boven inhuur. 

 

De publicaties van de RKC vindt u op de gemeentelijke website (raad.gemeente-steenbergen.nl à Thema’s à Rekenkamercommissie). Vergaderingen van de RKC vinden maandelijks (vrijwel altijd in de avonduren) plaats.

Herken jij je hierin?

Voor de vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met de volgende kenmerken:

  • je hebt een academisch werk- en denkniveau;
  • je hebt gevoel voor en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces binnen een gemeentelijke organisatie of andere (semi-)overheidsinstanties;
  • je hebt ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek, dit doe je met een onafhankelijke, integere en positief-kritische instelling;
  • je bent creatief in het vinden van manieren om de gemeenteraad te ondersteunen: in staat zijn een verbindende rol te spelen tussen behoeften en wensen van de raad en de inzet van de rekenkamercommissie;
  • je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende verhoudingen tussen politiek en samenleving;
  • je kunt onderzoeksmethoden en gegevens afwegen en interpreteren om tot realistische, objectieve en onafhankelijke beoordelingen te komen; je bent helder en duidelijk in het mondeling en schriftelijk formuleren van aanbevelingen;
  • je bent in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur;
  • je hebt bij voorkeur binding met de gemeente Steenbergen en/of de regio West-Brabant

 

We streven naar een RKC met een evenwichtige samenstelling. Wij nodigen daarom vrouwen uitdrukkelijk uit te solliciteren. Van de leden verwachten wij dat zij geen andere functies bekleden die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Steenbergen en de door deze gemeente gesubsidieerde instellingen en/of verbonden partijen op welke wijze dan ook in de weg staan.

Wat bieden wij?

Je wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor dezelfde periode. Je gaat deel uitmaken van een goed functionerende en op elkaar ingespeelde RKC, waarin je de ruimte krijgt om zelfstandig taken te verrichten.

Er is een vergoeding beschikbaar voor leden van de RKC. Deze vergoeding bedraagt per vergadering € 176,93 exclusief reiskostenvergoeding. Concrete onderzoek werkzaamheden worden á € 60,- per uur vergoed.

 

Enthousiast geworden?

Stuur ons je motivatie en curriculum vitae vóór 15 juli 2022 via onderstaand sollicitatieformulier.

Zie voor meer informatie over de RKC: https://raad.gemeente-steenbergen.nl   à Smoelenboek  à rekenkamercommissie à algemeen.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Coppens, voorzitter van de RKC gemeente Steenbergen, bereikbaar op 06-23926709.

 

Data gesprekken

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in week 27-28. Het nieuwe RKC-lid zal naar verwachting door de gemeenteraad worden benoemd en beëdigd tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022.

De gemeente vraagt vóór benoeming om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter, secretaris en een lid van de RKC.

 

 

 

Solliciteren

Lid van de Rekenkamercommissie

Reageren kan tot en met
15 juli 2022
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.