Vacature-detailsOmgevingsmanager

Plaatsingsdatum 27 juni 2022
Sluitingsdatum 10 juli 2022

Wat ga je doen?

Jij zorgt ervoor dat programma’s en projecten tijdens alle veranderingen die het doormaakt veilig, leefbaar en bereikbaar blijft!

Als omgevingsmanager maak je deel uit van het team Projectmanagement bij afdeling Stadsingenieurs Breda. Stadsingenieurs Breda voert projecten uit op het gebied van civiele techniek, bouwkunde en elektrotechniek. Ongeveer 80 enthousiaste medewerkers op de afdeling zijn dagelijks bezig met het realiseren van projecten volgens de systematiek van projectmatig werken. De gemeentelijke organisatie staat voor de opgave om de bestaande stad in stand te houden, nieuwe woon- en werkgebieden te realiseren en de hiervoor benodigde hoofdinfrastructuur aan te leggen. Het realiseren van infrastructurele projecten in de Openbare Ruimte van multidisciplinaire aard.

De huidige omgevingsmanager gaat per september extern een nieuwe uitdaging aan. Neem jij die rol over? Weet jij het omgevingsmanagement voor de programma’s en projecten vorm te geven?

Wat ga je doen?

Als omgevingsmanager ben je de spil tussen de bewoners, belanghebbenden, ontwikkelende bouwers in het gebied en de gemeentelijke projectmanagers.

Intern is jouw opdrachtgever de programmamanager van CrossMark of projectmanager van betreffend project. Je werkt nauw samen met de collega projectmanagers in CrossMark en de adviseur communicatie.

 

Extern werk je zelfstandig nauw samen met de vele belanghebbende en ontwikkelende partijen. De omgevingsmanager zorgt proactief voor het invullen van het omgevingsmanagement in alle projecten van CrossMark en/of binnen specifiek gebied/programma. De betrokken partijen zijn op de hoogte van de eis om te voldoen aan het BLVC-plan (Plan voor de 4 aspecten Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) om daarmee aan goed omgevingsmanagement te doen. Persoonlijk contact en gevraagd en ongevraagd advies geven zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Dit vindt plaats in de interne organisatie en met externen.

 

Samen met het omgevingsteam wordt bekeken of de situatie voldoende veilig, leefbaar en bereikbaar is. Met de collega's in de projecten wordt gezocht naar de juiste momenten en onderdelen om omgevingsmanagement in te zetten. Externen ervaren een positiever verloop van hun project.

 

Om zorg te dragen voor een veilige, leefbare en bereikbare omgeving zijn er veel contacten met alle externe ontwikkelaars en huidige gebruikers van het gebied. Overleggen met vaste frequenties en bezoeken ter plaatse horen daarbij. Intern werken diverse collega's mee aan goed omgevingsmanagement. Daarvoor komt al 10 jaar een omgevingsteam regelmatig bijeen, afhankelijk van de consequenties van de werken. Dit team is ingevuld vanuit: Toezicht & Handhaving, Vergunningen, Mobiliteit, Wijkzaken, Brandweer en de Planning- en bereikbaarheidscoördinator. Afspraken van partijen zijn vastgelegd in een BLVC plan. BLVC plan is opgesteld om aan te geven op welke wijze binnen projecten omgevingsbewust wordt gewerkt. Het BLVC plan wordt toegevoegd aan overeenkomsten die met ontwikkelaars worden opgesteld. Invulling van dat BLVC plan gebeurt door de bouwer zelf en wordt door het omgevingsteam getoetst. Na akkoord hierop vindt afstemming plaats over afwijkingen hierop en wordt toegezien op naleving hiervan. Contacten met betrokkenen zoals omwonenden, ondernemers en anderen zoals Arriva komen tot stand als dit aan de orde is. Per project wordt beoordeeld wat de betrokkenen zijn en in welke mate en op welke manier die betrokken kunnen worden. De omgevingsmanager bekijkt dit voor de realisatiefase. Andersom komen contacten tot stand door meldingen van bewoners of ondernemers, die aanleiding kunnen zijn om aanvullende acties in het kader van omgevingsmanagement te doen.

CrossMark is in ontwikkeling en momenteel wordt gewerkt aan een opzet die weer past bij de huidige opzet van het programma. Contacten over de realisatiefase blijven daar altijd nadrukkelijk onderdeel van uitmaken. De taken van de omgevingsmanager zijn de volgende:

 • Is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van het omgevingsmanagement;
 • Onderhoud hiertoe actief contact met de stakeholders uit de omgeving zowel: Bouwers actief in het gebied wat betreft uitvoering van werken conform BLVC plan. Als betrokken belangenorganisaties (overlegplatform), wijkraden en bewonersvertegenwoordigers. Georganiseerde gebruikers (bijv. vervoerders), stadsmariniers, politie en hulpdiensten;
 • Bewaakt navolging van acties richting de omgeving;
 • Coördineert en bewaakt adequate afhandeling van meldingen met betrekking tot omgevingsaspecten;
 • Coördineert en bewaakt uitvoering gerichte acties voor de omgeving zoals deze vanuit de optiek omgevingsmanagement worden ingesteld;
 • Bewaakt met de communicatieadviseur het niveau van communicatie uit oogpunt van omgevingsmanagement;
 • Initieert acties die strekken tot een verhoging van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid;
 • Doorzenden informatie, en agendering noodzakelijke punten in omgevingsteam, planteam, programmateam en projectteam;
 • In het omgevingsteam zorgen voor goede afstemming tussen project- en lijnactiviteiten waaronder de inzet van handhaving uit oogpunt van omgevingsmanagement;
 • Integraal advies over doelen omgevingsmanagement in projecten;
 • Door goede informatieverstrekking, voorbereiding van overleggen en adviezen betrokkenheid van projectmanagers voor goed omgevingsmanagement behouden (aanhaken, nut en noodzaak zien en ernaar handelen);
 • Afhankelijk van de complexiteit bij projecten binnen de afdeling SiB, kan de omgevingsmanager een coördinerende rol oppakken met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning;
 • Als omgevingsmanager binnen de organisatie de mandatering in het prioriteren van projecten vormgeven en/of afstemmen.

We zoeken jou!

Met je bevlogenheid en enthousiasme ben je in staat je mannetje (M/V/X) te staan in het netwerk van bouwpartijen én weet je de verbinding te maken met de omgevingsbelangen. Tot je kerncompetenties behoren: Klantgericht, plannen en organiseren, resultaatgericht en communicatief vaardig.

Daarnaast heb je affiniteit met bouwen, ontwikkelen en projectmanagement. De omgevingsmanager stuurt het omgevingsteam aan dat bestaat uit een collega van Toezicht & Handhaving, Vergunningen, Mobiliteit, Wijkzaken, Brandweer en de Planning- en bereikbaarheidscoördinator.

De omgevingsmanager zit in het planteam voor de afstemming met alle andere CrossMark projecten en in het programmateam voor de afstemming van de beslissingen en voorbereiding van de staf. Reguliere afstemming met de programmamanager is belangrijk om keuzes te maken wanneer en hoe de adviezen vanuit omgevingsmanagement het meest effectief kunnen worden ingestoken.

Ben jij die projectmanager civiel techniek, die beschikt over de volgende kennis, competenties en talenten?

 • Minimaal afgeronde Hbo-opleiding.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het vakgebied, waarvan 1 jaar projectmanagement, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Heeft affiniteit met civiele techniek, participatie, vergunningstrajecten en bereikbaarheidscoördinatie
 • Samenwerken, resultaatgericht, klantgericht, netwerken en communicatief vaardig zijn kernkwaliteiten.
 • Een grote mate van zelfstandigheid en nauwkeurige manier van werken.
 • Probleemoplossend vermogen, kunnen plannen en organiseren, een flexibele instelling.
 • Aantoonbaar ervaring met projectmatig werken en het leiden van (project)teams.

Je bent medio juli 2022 beschikbaar om als omgevingsmanager te starten.

Wat bieden wij:

Het betreft hier een structurele functie projectmanager B / C (afhankelijk van je ervaring). In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden.

Jij bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris projectmanager B maximaal € 5.372 bruto per maand (schaal 11) en bij projectmanager C maximaal € 6.103 bruto per maand (schaal 12) op fulltime basis. Waardering in de aanloopschaal 10 (B functie), respectievelijk 11 (C functie) is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals: kopen van verlof, uitruil woon-/werk kilometers, aanschaf woon-/werk fiets en fitness abonnement.

Een goede pensioenvoorziening (ABP) en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:

 • er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is en ruimte om je eigen pad te kiezen;
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je privé en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen.

Wie zijn wij:

De afdeling Stadsingenieurs Breda is een resultaatgerichte afdeling met een goede onderlinge sfeer en fijne collegialiteit.

Lees meer over de gemeente Breda via https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Enthousiast geworden?

Meer weten over deze functie? Bel dan met Anton Maas, teamleider telefoonnummer 076 529 3803, hij geeft graag antwoord op al jouw vragen.

Ben je enthousiast dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie onderstaand indienen.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 10 juli 2022.

Gesprekken vinden plaats op medio week 28/29 en worden nog ingepland.

Ter informatie:

 • Wees welkom! De gemeente Breda is een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij ontvangen graag sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen ongeacht hun komaf, geslacht, functiebeperking, religie/overtuiging of leeftijd.
 • Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag en dien je een ambtseed of -belofte af te leggen.
 • De mogelijkheid bestaat dat wij openbare social media van kandidaten raadplegen.
 • Een assessment kan een onderdeel zijn van deze sollicitatieprocedure.

 Deze vacature delen? Geen probleem! Acquisitie stellen we niet op prijs.

Solliciteren

Omgevingsmanager

Reageren kan tot en met
10 juli 2022
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.