Vacature-detailsOndersteunend Medewerker B TFL District Baronie

Plaatsingsdatum 18 april 2021
Sluitingsdatum 18 april 2021

Organisatie

Brandweer Midden- en West-Brabant maakt deel uit van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

DE AFDELING
Vanuit het vakgebied TFL wordt zorggedragen voor activiteiten, diensten en voorzieningen die ondersteunend zijn aan de kerntaken, missie en visie van VRMWB. Dit specifiek op het vlak van Techniek, Facilitaire dienstverlening en Logistiek, door waarborging van de bedrijfscontinuïteit en veiligheid. Hierbij staan vakmanschap, samenwerking, kwaliteit, ontzorgen en het verlenen van service voorop.  
 
Thema’s waar de afdeling TFL actief op is, zijn: ademlucht, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, oefenmateriaal, verbindingen en warme ICT, voertuigen en bepakkingen en gebouwenbeheer en facilitaire zaken. Regionaal is TFL-Baronie verantwoordelijk voor de thema’s Logistiek en Kleine voertuigen.
 
We streven naar één loketfunctie voor onze klanten in de vorm van een digitale servicebalie.  
Al onze taken worden uitgevoerd binnen de vastgestelde (financiële) kaders en daar waar mogelijk draagt het bij aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit bereiken we door dichtbij en in nauw contact te staan met onze in- en externe klanten, goed aan te sluiten bij de primaire processen van onze organisatie én in te spelen op in- en externe veranderingen. Belangrijk hierbij is flexibel en wendbaar te zijn en te blijven.
 

Functie omschrijving

DE FUNCTIE

Je voert ondersteunende werkzaamheden uit.

 • Verricht verschillende ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de organisatie binnen een afgebakend functioneel terrein/aandachtsgebied van TFL, met een repeterend karakter. Het betreft uitvoerende routinematige werkzaamheden. Dit kan zijn onderhoudswerkzaamheden in de werkplaatsen of posten, keuringswerkzaamheden, werkzaamheden in de logistiek, voor verbindingen, voor kleding, voor gebouwen onderhoud en het vastleggen van gegevens in Top-desk.
 • Werkt zelfstandig of in groepsverband en op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitseisen.
 • Werkt volgens vastgestelde procedures en/of werkwijzen met betrekking tot de uitvoering van de verschillende taken.
 • De voortgang en afdoening van taken wordt steekproefsgewijs, dan wel in grote lijnen gecontroleerd c.q. beoordeeld.
 • Je hebt in- en eventueel externe contacten, de contacten zijn gericht op het verstrekken van informatie en praktisch afstemmen van het werk.
 • Je verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.
 • De standplaats is Breda.

Functie eisen

FUNCTIE-EISEN

 • MBO 3 werk- en denkniveau
 • Aanvullende kennis en ervaring op het vakgebied.
 • Kennis van de organisatie, veiligheids- en uitvoeringsvoorschriften en procedures en relevante wet- en regelgeving.
 • Je bent resultaatgericht vanuit een proactieve, positieve en gedreven houding.
 • Je bent samenwerkingsgericht, communicatief vaardig en hebt een flexibele houding.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B, rijbewijs C is wenselijk.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De functie is ingedeeld in schaal 5 max. €2765,- bruto per maand op peildatum 1 oktober 2020;
 • een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets, of extra vakantie-uren;
 • een goede pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 
 • tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Contactinformatie

CONTACTINFO

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans van Riel, Afdelingshoofd TFL Baronie (mob. 06-52366129) of hans.van.riel@brandweermwb.nl

Heb je interesse in deze functie, solliciteer dan vóór 23 april 2021 door gebruik te maken van onderstaande button “solliciteer”.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 30 april 2021

Solliciteren

Ondersteunend Medewerker B TFL District Baronie

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Reageren kan tot en met
18 april 2021
Sollicitatie
Solliciteer