Vacature-detailsProgrammamanager Bedrijfsvoering Jeugd West-Brabant Oost (WBO)

Plaatsingsdatum 2 juli 2020
Sluitingsdatum 2 augustus 2020

Wat ga je doen?

Jij bent de proactieve en resultaatgerichte programmamanager die de bedrijfsvoering jeugd voor de regio WBO naar een hoger plan tilt. Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het managen van de diverse projecten, processen en multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van de regionale bedrijfsvoering jeugd.

Team WBO, het bedrijfsvoering team jeugd voor de jeugdhulpregio West-Brabant Oost, heeft als missie om kwalitatief goede jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) beschikbaar te stellen aan kinderen en ouders die dat nodig hebben en die echt bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Team WBO is een multidisciplinair samengesteld team dat door bundeling van verschillende kennis en expertise aanwezig binnen de diverse afdelingen van de gemeente Breda, de regionale resultaten wil behalen. 

Team WBO organiseert als opdrachtnemer vanuit de Dienstverleningsovereenkomst de inkoop, het contractmanagement en de bedrijfsvoering van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp voor de vijf gemeenten van de regio West-Brabant Oost. Dat zijn Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda, die samen de opdrachtgever vormen. Het takenpakket is uitgebreid omschreven in de Dienstverleningsovereenkomst op basis waarvan Breda de uitvoering vormgeeft.

Als Programmamanager:

 • ben je verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van dienstverlening zoals gevraagd in de Dienstverleningsovereenkomst, het vormgeven van het programma, het programmaverloop en het aansturen van het Team WBO voor de uitvoering van de projecten en processen;
 • stel je, binnen vastgesteld beleid en door de opdrachtgever gegeven kaders, de structuur van het programma op, specificeer je inspanningen, benoem je resultaten en analyseer je risico’s;
 • creëer je draagvlak voor grensverleggende ideeën en alternatieve oplossingsrichtingen om de (strategische) doelen van het programma te kunnen behalen;
 • bewaak je gedurende het programma de voortgang en sturingscriteria en leg je hierover verantwoording af aan de opdrachtgevers;
 • onderhoud je de contacten met alle stakeholders van het programma;
 • communiceer je regelmatig relevante informatie aan de opdrachtgevers en stel je hiertoe beslisdocumenten op inzake voortgang, verantwoording en (deel)producten;
 • regel je de organisatorische condities en maak je afspraken over een effectief programmaverloop;
 • organiseer je het besluit- en verantwoordingsproces;
 • neem je het initiatief voor het ontwikkelen van een meer integrale aanpak van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein binnen de gemeente Breda.

 

We zoeken jou!

We zoeken een verbindende programmamanager die op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau in staat is mensen, activiteiten en kennis tot synergie te brengen en de regionale doelstellingen te behalen.

 

Je hebt ervaring met het managen van programma’s en het aansturen van specialisten binnen het gemeentelijk sociaal domein. Jouw expertise ligt op het terrein van de bedrijfsvoering van het sociaal domein en/of zorg. Je bent goed in staat om programmaresultaten, voorgestelde of gekozen (strategische) oplossingsrichtingen, scenario's of alternatieven te ontwikkelen, uit te dragen en te verdedigen. Daarnaast ben je vaardig in het omgaan met maatschappelijke/politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op interbestuurlijk niveau. Kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren en functionele verhoudingen heb je aantoonbaar opgebouwd en je bent sterk in het ontwikkelen en onderhouden van sterke relaties met stakeholders en opdrachtgevers.

 

Welke kennis en vaardigheden heb jij?

 • Minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met het aansturen en innoveren van bedrijfsvoeringsprocessen in het sociaal domein en/of de zorg.
 • Jij hebt een visie op het sociaal domein en de doorontwikkeling hiervan.
 • Brede generalistische kennis van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen of het gebied van de Jeugdwet en/of sociaal domein.
 • Kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren en functionele verhoudingen.
 • Ervaring met het leiden van programma’s en aansturen van mensen.
 • Je hebt WO werk- en denkniveau .
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Jij bent in staat het team en jezelf te positioneren in het complexe werkveld van diverse stakeholders.

Wat bieden wij:

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden.

 

Jij bent 32 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.872,00 bruto per maand (schaal 12, op fulltime basis). Waardering in de aanloopschaal is mogelijk.

 

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05% 

Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals:

 • kopen van verlof;
 • uitruil woon-/werk kilometers;
 • aanschaf woon-/werk fiets;
 • fitness abonnement. 

Een goede pensioenvoorziening (ABP) en collectieve ziektekostenverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:

 • er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is en ruimte om je eigen pad te kiezen;
 • je gratis kunt fitnessen in onze fitnessruimte;
 • je gebruik kunt maken van een goed bedrijfsrestaurant;
 • je werkt op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer;
 • je gebruik kunt maken van goede parkeerfaciliteiten;
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je privé en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen.

Wie zijn wij:

Afdelingsinformatie:

 

De programmamanager is werkzaam binnen de afdeling FIJ (Financiën, Inkoop en Juridische zaken). De medewerkers van Team WBO werken vanuit verschillende disciplines en afdelingen van Breda samen aan zowel reguliere taken en processen als aan tal van projecten en ontwikkelingen. Het gaat bij dit laatste onder andere om zorgadministratie, inkoop, ontwikkeling van strategisch contractmanagement, actieplannen in het kader van financiële beheersing en het datagedreven werken opzetten en implementeren. Van belang is dat dit niet alleen in onderlinge samenhang voor jeugd wordt vormgegeven; er wordt gestreefd naar een meer integrale sturing op en uitvoering van de bedrijfsvoering binnen het gehele sociale domein. 

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Enthousiast geworden?

Meer weten over deze functie? Bel dan met Cas Christiani, ketenmanager Jeugd, telefoonnummer 076 529 3839; hij geeft graag antwoord op al jouw inhoudelijke vragen. Heb je vragen over de procedure, bel dan met Gerard Hollestelle, teamleider Inkoop, telefoonnummer 076-5294216. 

Ben je enthousiast over deze vacature in het team Inkoop bij de afdeling Financiën, Inkoop en Juridische zaken van de gemeente Breda, dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie onderstaand indienen. 

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 2 augustus 2020. 

Gesprekken vinden plaats in week 33, op 11 augustus 2020.

Ter informatie:

 • Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag en dien je een ambtseed of -belofte af te leggen.
 • De mogelijkheid bestaat dat wij openbare social media van kandidaten raadplegen.
 • Een assessment kan een onderdeel zijn van deze sollicitatieprocedure.
 • De ontvangstbevestiging van je sollicitatie kan in de spambox terechtkomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

Solliciteren

Programmamanager Bedrijfsvoering Jeugd West-Brabant Oost (WBO)

Reageren kan tot en met
2 augustus 2020
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.