Vacature-detailsSenior hogere veiligheidskundige (36 uur)

Plaatsingsdatum 4 mei 2021
Sluitingsdatum 19 mei 2021

Organisatie

Het Proces Organisatie van waterschap Brabantse Delta zoekt een

Senior hogere veiligheidskundige (36 uur)
Standplaats: Breda

Wie zijn wij?
Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd!

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en samen met al onze partners.

Proces
De Senior hogere veiligheidskundige is werkzaam in het proces Organisatie waarin diverse vakgebieden zijn samen gebracht waaronder HR, organisatieontwikkeling, informatievoorziening en kwaliteits, arbo en milieumanagement. Proces Organisatie richt zich op adviseren, kaders stellen en coachen van de gehele organisatie.
Kwaliteit, arbo en milieu wordt als een integraal onderdeel van de processen gezien en zit in alles wat het waterschap doet. Om dit volwaardig en integraal tot uitdrukking te laten komen heeft het waterschap een managementsysteem dat is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.
 
Om deze kijk op kwaliteit, arbo en milieu te borgen in de organisatie zijn er binnen het proces Organisatie diverse (Senior) Adviseurs KAM en Hogere Veiligheidskundige(n) aangesteld. Thema’s waaraan wordt gewerkt: Arbo, milieu, risicomanagement, assetmanagement, recordmanagement, MVO, procesmanagement en informatieveiligheid. Binnen een aantal andere processen in de organisatie zijn ook middelbare veiligheidskundige(n) die de uitvoering mede vormgeven.
 

Functie omschrijving

De functie
In deze functie adviseer je collega’s en directie en management over processen en projecten op het gebied van arbeidsomstandigheden in de breedste zin des woords op totaal organisatieniveau.

Werkzaamheden die je uitvoert zijn:
 • Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid en advies.
 • Het fungeren als adviseur, vraagbaak, ondersteuner, voorlichter, begeleider en organisator voor managers en medewerkers van (complexere) bedrijfsprocessen, (programma)directie en interne auditors op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM).
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren en toetsen inzake alle thema’s en instrumenten binnen veiligheid waaronder RI&E’s, V&G plannen, PBM’s, veiligheidssignalering, TRA's, LMRA’s, incidentenanalyse, werkvergunningen, BHV, brandveiligheid, ATEX, elektro, gevaarlijke stoffen, allergenen, biologische agentia en installatie-, machine- en objectveiligheid.
 • Het signaleren en analyseren van (complexere) ontwikkelingen en onderzoeken m.b.t. KAM en aanverwante wet- en regelgeving, beoordeelt het belang ervan en vertaalt deze naar de eigen organisatie.
 • Het ontwikkelen en implementeren van beleid, (meerjaren)plannen en plannen van aanpak m.b.t. KAM.
 • Het vertalen van kaders naar concrete en praktische adviezen en monitoren van de implementatie.
 • Het zorgdragen en in stand houden van een integraal KAM-managementsysteem.
 • Het adviseren en ondersteunen van de projecten- en calamiteitenorganisatie inzake veiligheidsrisico’s.
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor ISO-audits, begeleiden van complexere verbetertrajecten n.a.v. ISO-audits en monitoren van processen op de efficiency en effectiviteit van ingezette beheersmaatregelen.
 • Het in samenwerking met de Adviseurs KAM bewaken van de voortgang in de uitvoering van RI&E maatregelen.
 • Het participeren in en onderhouden van een in- en extern, regionaal en landelijk netwerk.
 

Functie eisen

Wij vragen
Gezien de aard van de opdracht zoeken wij het volgende:
 • Een goede regisseur met strategisch werk- en denkniveau (HBO+/WO).
 • Een resultaatgerichte collega met gevoel voor de diverse belangen en verhoudingen binnen Waterschap Brabantse Delta.
 • Iemand die communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk, en die verbinding tot stand weet te brengen, zowel met de werkvloer als met het management.
 • Een adviseur die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen.
 • Een gecertificeerd HVK is voor deze functie een pré.
 • Ervaring in een technische of procesomgeving is een pré.
 • Een expert met kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbo en milieu.
  Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.
 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap, lef en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 52.344, - en maximaal € 73.368, - bruto per jaar (schaal 11) inclusief het individueel keuzebudget (IKB) van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.
 

Contactinformatie

Interesse?
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen via onze website. Let op: Reageren kan tot en met 18 mei 2021, via onze website. Wij zijn voornemens om de eerste gespreksronde plaats te laten vinden 21 mei 2021. De tweede gespreksronde op 25 mei 2021 en het arbeidsvoorwaardengesprek wordt in onderling overleg ingepland. Bij vragen over de functie kan je contact opnemen met Emmelie Melaard, 076 564 17 34. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Angela Timmers (076 564 14 25) of Tessie Horn (076 564 11 36).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
 

Solliciteren

Senior hogere veiligheidskundige (36 uur)

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Reageren kan tot en met
19 mei 2021
Sollicitatie
Solliciteer