Vacature-detailsSenior projectleider in de rol van contractmanager

Plaatsingsdatum 22 april 2022
Sluitingsdatum 22 april 2023

Organisatie

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd.

Als waterschap dragen we bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Innovatief, gericht op duurzaamheid, met veel persoonlijk leiderschap, samen met collega’s en  onze gebiedspartners zoals onze inwoners, bedrijven en gemeenten.
 
Bij één van de leukste overheidswerkgevers van Nederland! Waterschap Brabantse Delta heeft een open en informele cultuur waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Ambitie, initiatief, experimenteren en nieuwe ideeën worden gestimuleerd. We leren graag van jouw ervaring en verwelkomen je graag in het ons team met collega contractmanagers.

Proces bouwen
Het waterschap heeft haar bouwactiviteiten ondergebracht in het proces (afdeling) Bouwen en voert regie over de technische projecten voor het waterschap. Dat betekent het opstellen van een programma van eisen en een plan van aanpak, waarna het project met externe kennis en kunde wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Proces bouwen draagt zorg voor het opdrachtgeverschap (de deskundige regievoering) richting externe en interne partijen, bij voorkeur aan de hand van complete resultaatsverplichtingen.
Binnen het proces Bouwen werken circa 75 vaste en ingeleende professionals. De projecten worden uitgevoerd door externe partijen. Het projectteam wordt, afhankelijk van de behoefte, samengesteld door de Projectmanager en kan uit 1 of meerdere rolhouders bestaan.

Functie omschrijving

Het proces bouwen gebruikt het IPM model bij het inrichten van haar teams. In de voorbereidingsfase van een project is altijd een contractmanager betrokken. Deze werkt direct samen met de projectmanager, draagt bij aan het opstellen van de scope en de initiële inkoop- en contractplanning. Bij het bepalen van de scope is o.a. bundeling of opsplitsen van de scope belangrijk. Jij speelt hier een belangrijke rol  m.b.t. de mogelijkheden van de markt en contracten. Later in het project maak je samen met je IPM-team een eisenpakket, stuurt externe partijen aan en zorgt voor de contractering en aanbesteding.
In de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de contractbeheersing met onder meer VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. Je hierbij samen met andere IPM-disciplines. Je zorgt voor een optimale kennisuitwisseling met, en ondersteuning van de projectmanager bij issues. Tot slot vragen wij je de rol te pakken van deskundige op het gebied van conflicten tussen de aannemer en het waterschap.
Je bent werkzaam in de rol van contractmanager in meerdere projectteams. Voorbeelden van projecten zijn: renovatie van rioolgemalen, vervanging van een slibfabriek, uitbreiding van een rioolwaterzuiverings-installatie, restauratie van historische sluizen, procesautomatisering van stuwen, bouw van visvriendelijke gemalen, dijkverbeteringsprojecten en aanleg ecologische natuurzones. Het komt ook voor dat de projecten die je als CM uitvoert door derden met subsidies gefinancierd worden. Je zorgt ervoor dat de subsudievoorwaarden voor inkoop en contract worden geborgd.
Naast de projectteams waar je onderdeel van bent, heb je regelmatig afstemming met je collega contractmanagers en collega’s van andere processen zoals programmeren, vergunningen, grondzaken en beleid en plannen, teammanager, interne opdrachtgever en het bestuur.
Digitaal en flexibel werken is de toekomst. Je gaat gedeeltelijk vanuit huis werken en daarnaast een aantal dagen op ons mooie kantoor op landgoed Bouvigne in Breda. Je wordt optimaal gefaciliteerd bij het inrichten van een thuiswerkplek, een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding.

Wat zoeken we?
Uit het voorgaande blijkt dat je als contractmanager binnen je projecten voor alle contracten verantwoordelijk bent voor het gehele proces van het vaststellen van de inkoopbehoefte, het bepalen van de strategie voor de marktbenadering, de contractvoorbereiding,  aanbesteding richting (markt)partijen en de (systeemgerichte) contractbeheersing.  De contractbeheersing omvat het bewaken van de voortgang, kwaliteit en rechtmatigheid van betalen. Je draagt bij aan de beheersing van risico’s binnen contractmanagement en daarbuiten.. Dit betekent dat je risico’s actueel houdt, beheersmaatregelen uitvoert (binnen mandaat), maar ook dat je een actieve bijdrage levert aan het project-brede risicomanagementproces. Je laat je ondersteunen door o.a. inkoop, juridische zaken en door technisch adviseurs.

Functie eisen

We willen je graag herkennen als een oordeelsvormende contractmanager:
 • Je beoordeelt de problematiek vanuit verschillende invalshoeken;
 • Je maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
 • Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af;
 • En kom je tot realistische beoordelingen.
Je adviseert de projectmanager op tactisch/strategisch niveau over de uitvoering en coacht andere IPM rollen om te komen tot een kwalitatief goed contract. Uiteraard ken je  de geldende kaders en richtlijnen en pas je deze toe, maar weet hierin ook gemotiveerd ruimte te  vinden als dit dienstbaar is aan het project.
 
Je stuurt op kwaliteitsborging, deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten het waterschap en zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeterpunten worden gesignaleerd. Je zorgt voor verbeteringen in het contractmanagement proces, waaronder het streven naar administratieve lastenverlichting. Je deelt kennis en ervaring actief met je collega CM’ers en andere rolhouders.
 
Werk-/denkniveau
 • HBO/WO werk- en denkniveau
Kennis en ervaring
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als contractmanager waarbij je verantwoordelijk was voor contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing van diensten en werken
 • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van UAV-GC 2005, AWVODI (of gelijkwaardig), EMVI en SCB
 • Je beschikt over -en bent in contact met- je netwerk waarbinnen je kennis en kunde kan delen en kan ophalen;
 • Je hebt aantoonbare kennis van risicomanagement, SE, projectbeheersing, kwaliteitsborging, relevante contractvormen (waaronder E&C D&C, bouwteam) en aanbestedingswetgeving;
 • Je hebt affiniteit met projecten in de waterwereld (waterketen, waterveiligheid en watersystemen);
 • Ervaring met het werken conform het IPM-model is een pre;
 • Je beschikt over aantoonbare kennis en kunde om bij conflicten tussen het waterschap en de opdrachtnemer effectief te bemiddelen;
De generieke competenties voor de Contractmanager zijn: Zelfstandig, analytisch, proactief, resultaatgericht en creatief. Dit betekent voor ons dat je beschikt over een hoge mate van zelf-leiderschap en verantwoordelijkheid neemt voor je acties en resultaten. Je neemt initiatief om zaken bespreekbaar te maken en je durft zaken ook op een creatieve wijze te benaderen. Contractmanagement is en blijft, naast de inhoudelijke aspecten, in hoge mate mensenwerk! Uitstekende communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen, tact en geduld zijn dan attitude-kenmerken waar we veel waarde aan hechten.
 
Samengevat:
 • Je bent aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;
 • Samenwerken in teamverband: je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat;
 • Plannen en organiseren: jij bent in staat je eigen prioriteiten te bepalen en de eigen werkzaamheden zelfstandig te organiseren;
 • Persoonlijk leiderschap binnen je vakgebied vertonen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je draagt graag bij aan verbeterprocessen en je hebt aangetoonde bestuurlijke sensitiviteit.
 • Voortgangscontrole: je monitort pro-actief de voortgang, geld, risico’s en adviseert belanghebbenden over beheersmaatregelen;
Kortom: je bent een ervaren contractmanager en popelt om aan de slag te gaan!

Arbeidsvoorwaarden

Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband van 36 uur minimaal € 3.685,00 en maximaal € 5.145,00 bruto per maand (schaal 11). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 20% bovenop je bruto salaris. Jouw individueel keuzebudget kun je uit laten betalen of inzetten voor onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en extra verlofdagen van kopen.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Contactinformatie

Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. LET OP: deze vacature heeft geen sluitingsdatum

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Joris Zijderveld, senior Contractmanager Bouwen (076 564 1271) of Harry Zomerdijk, teammanager Bouwen (076 564 1358). Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Angela Timmers (097 564 1425) of Tessie Horn (076 564 1136).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Senior projectleider in de rol van contractmanager

Solliciteren kan via onderstaande knop.

Reageren kan tot en met
22 april 2023
Sollicitatie
Solliciteer