Vacature-detailsVoorzitter en leden Rekenkamer West-Brabant

De rekenkamer West Brabant is een gezamenlijke rekenkamer van 4 gemeenteraden

Plaatsingsdatum 5 oktober 2022
Sluitingsdatum 26 oktober 2022

Wat doet de Rekenkamer ?

De rekenkamer verricht onderzoek waarbij de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid centraal staat. De rekenkamer heeft contact met de gemeenteraden over mogelijke onderzoeksonderwerpen. De rekenkamer bepaalt wel zelfstandig haar onderzoeksagenda en voert de onderzoeken zelf uit. Over de onderzoeksresultaten brengt de rekenkamer openbare rapportages uit. Jaarlijks worden tussen de twee en vier onderzoeken uitgevoerd. Ook worden een jaarplan en een jaarverslag uitgebracht over de werkzaamheden.

De rekenkamer gaat bestaan uit vier leden en een voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat verwachten wij van de voorzitter en de leden ?

U kunt, op basis van argumenten, zakelijk en open discussiëren. U kunt conclusies en aanbevelingen kort en helder definiëren. U levert een substantiële bijdrage bij het vaststellen van de onderzoeksagenda, bij de bepaling van het onderzoek, het onderzoeksvoorstel, de mogelijke selectie van bureaus voor de uitvoering van het onderzoek. U beoordeelt en analyseert het feitenonderzoek en maakt de vertaling ervan naar op de gemeenteraad gerichte rapportages met conclusies en aanbevelingen.

Ook kunt u zelfstandig een onderzoeksvoorstel opstellen, onderzoek uitvoeren en de onderzoeksresultaten presenteren.

Verder dient u onafhankelijk ten aanzien van het lokale bestuur te zijn en naar taak en functie niet verbonden aan instellingen die financieel aan de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur of Roosendaal gelieerd zijn.

Wat vragen wij ?

Competenties en functie-eisen:
 Een academisch werk- en denkniveau op bestuurlijk, bedrijfskundig, financieel en/of juridisch vlak;
 Ervaring met het opzetten, uitvoeren van en het begeleiden van onderzoek, vooral met betrekking tot beleidseffecten, efficiency en rechtmatigheid;
 Een positief-kritische en onafhankelijke instelling;
 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en maatschappelijke betrokkenheid
 Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
 Aantoonbare binding met de regio
 Begrip van en aandacht voor de context waarin de Rekenkamer West-Brabant opereert


Aanvullend hierop wordt van de voorzitter gevraagd:
 Samenbindend vermogen en een sterke teamspeler
 Relatiegericht en communicatief
 Ervaring met opdrachtgeverschap
 Optreden als boegbeeld van de rekenkamer

Wat is de Rekenkamer West-Brabant ?

De Rekenkamer West-Brabant is een gezamenlijke rekenkamer van de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur en Roosendaal. Per 1 januari 2023 start deze rekenkamer. De deelnemende gemeenten zijn hiervoor op zoek naar een voorzitter en vier leden.

Wat bieden wij ?

Als lid ontvangt u een vergoeding van € 163,76 per vergadering. De vergoeding voor de voorzitter is € 187,24 per vergadering.
De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad voor in eerste instantie een periode van zes jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals een periode van maximaal zes jaar.

Meer informatie & verdere procedure

De raden benoemen de leden van de rekenkamer, conform artikel 81c van de Gemeentewet op basis van een gezamenlijke voordracht. De selectie van de leden en de voorzitter vindt plaats op basis van een openbare sollicitatieprocedure door de selectiecommissie, bestaande uit vier raadsleden, een griffier onder voorzitterschap van een burgemeester.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Meer, griffier van de gemeente Bergen op Zoom (L.vanderMeer@bergenopzoom.nl of 06-85347707).

Heeft u interesse ? Reageer dan via de sollicitatie-button door uw actuele CV en motivatiebrief vóór 27 oktober 2022 in te sturen;  vermeld daarbij duidelijk of het om de  vacature lid van de rekenkamer of vacature voorzitter rekenkamer gaat !

 

 

Solliciteren

Voorzitter en leden Rekenkamer West-Brabant

Reageren kan tot en met
26 oktober 2022
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.