Vacature-detailsZes leden voor de regionale geschillencommissie West-Brabant

Plaatsingsdatum 21 oktober 2019
Sluitingsdatum 7 november 2019

De regionale geschillencommissie West-Brabant

De regionale geschillencommissie West-Brabant is een nieuwe commissie die vanaf 1 januari 2020 bemiddelt bij geschillen tussen werknemers van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio West-Brabant en hun werkgever. 

Jouw werkzaamheden

Het gaat in eerste instantie om geschillen over de individuele toepassing van het functiewaarderingssysteem, de uitvoering van een van-werk-naar-werktraject of de individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut. Op termijn kunnen ook andere onderwerpen worden voorgelegd aan de commissie. Als de bemiddeling niet tot resultaat leidt, zal de commissie een zwaarwegend advies geven aan werknemer en werkgever. De commissie wordt ingezet voor zo’n vijftien gemeenten en zes gemeenschappelijke regelingen in de regio West-Brabant.

Jouw kracht

Als lid van de regionale geschillencommissie West-Brabant ben je integer, onafhankelijk en onpartijdig. Empathisch op mens en organisatie. Je beschikt over een goed analytisch vermogen. Daarnaast kan je zorgvuldig omgaan met belangentegenstellingen. Je hebt het vermogen om op alle niveaus verbinding te maken en weet hoe een overheidsorganisatie functioneert. Jouw mediationvaardigheden heb je al meermaals ingezet bij geschillenbemiddeling. Je werkt graag samen met anderen en anderen graag met jou.
Je beschikt over een wetenschappelijke, juridische of bestuurskundige achtergrond en hebt ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Daarnaast heb je ervaring met de manier waarop functies binnen de overheid worden gewaardeerd. Ervaring met het functiewaarderingssysteem HR21 is een pré.

Praktische informatie

Bij iedere zitting van de commissie zijn steeds drie leden aanwezig, waaronder de voorzitter. Uit de leden wordt een voorzitter gekozen. De voorzitter mag niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een van de deelnemende werkgevers. De geschillencommissie wordt ondersteund door een secretariaat.
Benoeming vindt plaats door de gemeente Roosendaal en voor een periode van vier jaar.
Elk lid ontvangt een vergoeding van € 100,- per zittingsuur (incl. btw). De voorzitter ontvangt per zitting een extra toelage van € 50,- (incl. btw). Daarnaast is er een sprake van een reiskostenvergoeding.
De regionale geschillencommissie West-Brabant is een nieuwe commissie. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe vaak de commissie bij elkaar gaat komen. Dat gaan we met elkaar ervaren.

Meer informatie en belangstelling ?

Voor meer informatie over de regionale geschillencommissie West-Brabant kun je contact opnemen met Marinka Bartels. Marinka is jurist bij de gemeente Roosendaal en bereikbaar op 0165-579493.

Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk vóór vrijdag 8 november a.s. door een motivatiebrief met cv in te sturen via de optie “solliciteer”. In week 46 verneem je van ons of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken staan gepland op maandag 18 november 2019.

 

Solliciteren

Zes leden voor de regionale geschillencommissie West-Brabant

Reageren kan tot en met
7 november 2019
Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.