Van Werk naar Werk

Van Werk naar Werk

Het Mobiliteitscentrum kan u helpen om conform de CAO afspraken uw medewerker(s) te begeleiden in een Van Werk Naar Werk traject. Hieronder staat weergegeven hoe dat proces er uitziet. Uitgangspunt bij het VWNW traject is een voorgenomen besluit tot ontslag.

In het VWNW-traject wordt uw medewerker begeleid door onze gecertificeerde en onafhankelijke loopbaan- en mobiliteitsadviseurs. Elke medewerker krijgt een vaste loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur gaat met uw medewer aan de slag om hem/haar zo snel mogelijik op de juiste werkplek te krijgen. Daarbij worden (meestal) de volgende vier fasen onderscheiden:

1. Loopbaan oriëntatie

In eerste instantie gaan we aan de slag met het “opruimen” van oud zeer. Afscheid nemen van de eigen organisatie.
Daarna volgt de loopbaanoriëntatie gericht op het onderzoeken naar wat een passende vervolgstap gaat zijn. Elementen om tot die keuze te komen zijn o.a. inzicht in loopbaanwaarden, drijfveren, welke activiteiten zijn leuk om te verrichten, waar zitten energiegevers en -lekken. Vervolgens wordt onderzocht wat er gedaan moet worden om dat te bereiken.

Als blijkt dat de best passende richting bereikt kan worden door het volgen en/of voltooien van een opleiding, zal een opleidingsadvies gegeven worden.

 • Opstellen van een persoonlijkheidsprofiel: Door middel van coachgesprekken, oefeningen,  opdrachten ontstaat inzicht in belangrijke (levens)lessen, loopbaanwaarden, drijfveren, kwaliteiten, capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, werkvoorkeuren, werkomgeving etc.
 • Kwaliteiten en drijfveren verbinden met mogelijke functies, beroepen, taakvelden, branches, doelgroepen.
 • Vertrekverhaal: Op orde brengen van je vertrekverhaal uit de functie bij de werkgever. Welk vertrekverhaal voelt goed en komt authentiek en krachtig genoeg over om te kunnen inzetten tijdens netwerk- en sollicitatiegesprekken.

Resultaat van deze fase: inzicht in de gewenste functie, beroepenbeeld. Een concreet plan van aanpak.

2. Arbeidsmarkt analyse

In deze fase werken we aan het krijgen van inzicht in waar de ervaringen, wensen en kwaliteiten van de kandidaat het beste tot hun recht zullen komen.
Door middel van coach- en netwerkgesprekken, oefeningen en opdrachten krijgt de kandidaat  ervaring en inzicht bij de kansen op de arbeidsmarkt, mogelijke functies, potentiële werkgevers en manieren om daarmee in contact te komen.
Het zal steeds duidelijker worden welke branches, beroepen en werkzaamheden het beste passen. Wij betrekken onze mobiliteitsadviseurs erbij om gericht te zoeken naar banen in ons netwerk.

Resultaat van deze fase: een concreet zoekprofiel en inzicht in het plaatsingsbereik.

3. Arbeidsmarktbenadering

Gedurende deze fase zullen de activiteiten er op gericht zijn om het toekomstige beroep te vinden.

Resultaten van deze fase:

 • Een persoonlijk advies gericht op presentatie, kleding gebruik, kleurstelling
 • een arbeidsmarktgericht CV
 • in kaart gebracht netwerk met potentiĂ«le werkgevers
 • een actieplan hoe deze werkgevers te benaderen
 • afhankelijk van de uitkomst van deze fase kan een aanvullend scholing- of trainingsadvies volgen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze training kan bijvoorbeeld gericht zijn op:
  • presenteer jezelf op de arbeidsmarkt en/of:
  • sollicitatietraining en/of:
  • social media training gericht op de arbeidsmarkt.
 • Door coaching, oefeningen en opdrachten leert de kandidaat om zichzelf op authentieke wijze en met overtuiging te presenteren aan anderen. Wat is het verhaal en hoe pitch je dat zodanig dat anderen geloven in je kunnen?
 • Ook leert de kandidaat hoe hij moet solliciteren. Hierbij hoort o.a. een actueel en aansprekend CV, een sollicitatiebrief, voorbereiden sollicitatiegesprekken, de kracht van uitstraling en de eerste indruk, etc.

4. Baanverwerving

In deze fase wordt de kandidaat actief begeleid op het gebied van vacature matching, onder andere via de mobiliteitsadviseur bij het MBC, en bij het actief netwerken en solliciteren gericht op baanverwerving. Deze arbeidsmarktbenadering omvat analyse wervingskanalen (media, werving- en selectiebureaus, open sollicitaties, bezoeken matchingsbijeenkomsten werkgeversnetwerken, etc.), solliciteren en selectiegesprekken voeren.

De onafhankelijke toetsing na 21 maanden door een externe, onafhankelijke en gecertificeerde loopbaanadviseur is ook onderdeel van dit VWNW traject.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met het Mobiliteitscentrum West-Brabant via een e-mail naar mobiliteitscentrum@west-brabant.eu of bel naar 06 – 25 32 00 96.