Training Beleid maken, beleid schrijven

In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland organiseert de Academie West-Brabant de training Beleid maken, Beleid schrijven!

De kennis en ervaring van de deelnemers vormen de uitgangspunten voor deze training. Voorafgaand aan de training vragen wij daarom aan de deelnemers een eigen geschreven tekst te mailen. De trainer krijgt hierdoor een eerste indruk en kan voorbeelden hiervan gebruiken tijdens de trainingsdagen.
Ook vragen wij iedere deelnemer via een intakeformulier naar zijn ervaring in het ontwikkelen en schrijven van beleid en de leerwensen.

Tijdens de training besteden we zowel aandacht aan het eindproduct: “het opstellen en schrijven van een beleids-nota” als aan beleidsprocessen en -instrumenten die tot zo’n nota leiden. De training sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers, de training gaat dan ook grotendeels uit van praktijkcasussen van deelnemers.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:
– Het beleidsproces: Agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsinvoering en uitvoering, be-leidshandhaving en beleidsevaluatie;
– Opdrachtformulering en taakafbakening, verkenning omgeving: Beleid ontwikkelen vindt altijd plaats binnen het krachtenveld van bestuurlijke ambities, maatschappelijke krachten en organisatorische belangen. Hoe krijg ik de context in beeld en hoe ga ik er mee om?
– De plaats van beleidsnota’s in het in het beleids- en beheersinstrumentarium;
– Basisstructuren van beleidsteksten: Probleemstructuur, maatregelstructuur en evaluatiestructuur. Hoe helpt mijn structuur om het doel te bereiken?
– Stappenplan voor het maken van een beleidsadvies: Analyse van de opdracht, probleemanalyse, formuleren van het einddoel, het overwegen van beleidsinstrumenten en hun effecten, oplossingen/ voorkeursalternatief, samenvatting in de vorm van een beleidsvoorstel/ beslisdocument;
– Argumenteren en onderbouwen;
– De stoel van de lezer: helder en lezersgericht formuleren.

De werkvorm van de training is afwisselend en actief. Tijdens de training oefenen deelnemers veel aan de hand van praktijkopdrachten. Eigen geschreven beleidsteksten van de deelnemers gebruiken we als voorbeelden en oefenstof. Daarnaast werken we in de training. met het boekje “Check je beleidstekst”.

Data
15 januari, 29 januari en 12 februari 2019

Duur
3 dagen

Aantal deelnemers
minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Kosten
€ 1150 per persoon

Inschrijven
Om je in te schrijven voor de Training Beleid maken, Beleid schrijven, klik hier.