De Wnra komt eraan!

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, in het kort de ‘Wnra’, brengt een grote wijziging met zich mee voor de Nederlandse ambtenaren. De ambtenaren zullen met de invoering van de Wnra een arbeidsovereenkomst hebben èn onder het reguliere arbeidsrecht vallen. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2020. Kijk in deze flyerwat de beoogde planning is om de Wnra op tijd te kunnen uitvoeren.

Er is geen ontkomen aan, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is ‘here to stay’. Dit heeft per 1 januari 2020 grote gevolgen voor het gros van de ambtenaren. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Maar wat betekent deze transformatie in de praktijk? En misschien wel belangrijker, hoe dient dit te worden aangepakt?

De Academie West-Brabant heeft met AKD een leer- en ontwikkelaanbod samengesteld voor verschillende doelgroepen, te weten:
P&O;
Juristen;
Ondernemingsraad;
Leidinggevenden.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Schrijf je snel in voor onze open inschrijvingen!

N.B. Er is ook een aanbod van AKD rechtstreeks bij medewerkers in de regio binnen gekomen. Dit is de leergang die op het kantoor van AKD wordt aangeboden en die grotere groepen heeft dan de Academie in onze regio organiseert. De insteek van die leergang is ook een totaal andere, bij de modules door de Academie verzorgd, zullen meer interactief zijn aan de hand van (door de deelnemers ingebrachte) casuïstiek en gericht op de werkgevers die deelnemen. De leergang bij AKD is meer algemeen en voor alle overheidswerkgevers.