Cursusaanbod Juristen – Wnra

In zes modules van elk 2 uur worden de volgende onderwerpen behandeld. Er worden twee modules per middag aangeboden: module 1&2, module 3&4 en module 5&6 worden op twee middagen achter elkaar gegeven. Er kan worden ingeschreven voor een module op een middag of twee modules op een middag, een module bestaat uit twee bijeenkomsten op twee verschillende dagen. De eerste sessie duurt van 13.00 tot 15.00 uur. De tweede sessie begint om 15.15 uur en duurt tot 17.15 uur.

Per middag worden de hierna vermelde onderwerpen behandeld. Bij alle onderwerpen wordt uitvoerig ingegaan op het juridisch kader, waaronder wetgeving en jurisprudentie. Aan de hand van gezaghebbende jurisprudentie wordt casuïstiek behandeld zodat de jurist vragen die hij vanuit de organisatie krijgt in het juiste juridisch kader kan plaatsen. De modules die worden gegeven voor de doelgroep juristen hebben een meer verdiepend karakter.

 1. Kwalificatie van de overeenkomst: overeenkomst van opdracht vs arbeidsovereenkomst en gevolgen
  geïntegreerd met P&O
  Bovenaan de overeenkomst staat “overeenkomst van opdracht”, dan kan het toch niet zo zijn dat er toch een arbeidsovereenkomst is aangegaan? Toch wel. Ondanks de naam die partijen hebben gegeven aan de overeenkomst, kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De aandachtspunten om dit risico zo klein als mogelijk te maken worden besproken tijdens deze module. Tevens wordt ingegaan op wat de gevolgen zijn van de kwalificatie van de overeenkomst.
 2. Dossieropbouw / ontslagrecht / procesrecht:
  geïntegreerd met P&O
  Het arbeidsrecht kent thans 8 redelijke gronden voor ontslag. Daarnaast is een ontslag op staande voet een optie. Wat is het juridisch kader per ontslaggrond? Hoe bouw je een goed dossier op dat tenminste voldoet aan één redelijke grond? Wanneer kan je overgaan tot een ontslag op staande voet? Wat zijn de spelregels van het civiele procesrecht en wat zijn de procesrechtelijke risico’s waar je voor op moet passen.
 3. Overgang van onderneming
  geïntegreerd met P&O
  Een overgang van onderneming kan zich voordoen bij insourcing, outsourcing, aanbesteding en nog veel meer andere situaties waarin een onderneming op basis van een overeenkomst overgaat en wordt voortgezet. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Uit welke vier vereisten is dit opgebouwd en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Welke invulling wordt er aan het juridisch kader van overgang van onderneming gegeven door Europese jurisprudentie. Wat betekent dit voor de werknemers? Wat betekent dit voor arbeidsvoorwaarden? En kan een geplande reorganisatie ondanks een overgang van onderneming ongewijzigd worden doorgevoerd?
 4. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
  geïntegreerd met P&O
  Om arbeidsvoorwaarden te wijzigen is in principe toestemming van de werknemer vereist. Indien de werknemer niet met de wijziging instemt is het onder specifieke voorwaarden mogelijk om arbeidsvoorwaarden toch eenzijdig te wijzigen. Welke mogelijkheden worden hiervoor in de wet en jurisprudentie geboden? Wanneer kan je het beste kiezen voor welke mogelijkheid? Wat is het verschil tussen individuele wijzigingen en collectieve wijzigingen? Moeten werknemers worden gecompenseerd?
 5. CAO-recht
  geïntegreerd met P&O
  In plaats van rechtspositieregelingen worden op de arbeidsovereenkomsten straks cao’s van toepassing verklaard. Wat is de juridische status van een cao, hoe werkt deze door in de arbeidsverhouding en wat gebeurt er bij veranderingen? Op welke wijze zijn werknemers gebonden aan de cao en hoe zit het met nawerking?
 6. Medezeggenschapsrecht
  geïntegreerd met P&O
  De rol van de ondernemingsraad verandert na 1 januari 2020. Bij deze module wordt ingegaan op die veranderingen en wordt ingegaan op het adviesrecht, instemmingsrecht, politiek primaat en de rol van de vakbonden.

Kosten
€ 245 per persoon per module (2 dagdelen)
NB bij 20 deelnemers zullen de kosten € 160 per deelnemer bedragen.

Aantal deelnemers
minimaal 12, maximaal 20

Locatie
Etten-Leur

Aanmelden
Om je in te schrijven voor de module(s), klik hier.

Noot: Er is ook een aanbod van AKD rechtstreeks bij medewerkers in de regio binnen gekomen. Dit is de leergang die op het kantoor van AKD wordt aangeboden en die grotere groepen heeft dan de Academie in onze regio organiseert. De insteek van die leergang is ook een totaal andere, bij de modules door de Academie verzorgd, zullen meer interactief zijn aan de hand van (door de deelnemers ingebrachte) casuïstiek en gericht op de werkgevers die deelnemen. De leergang bij AKD is meer algemeen en voor alle overheidswerkgevers.