Cursusaanbod P&O – Wnra

Voor P&O-ers worden zes modules van elk 2 uur aangeboden. Er worden twee modules per middag aangeboden: module 1&2, module 3&4 en module 5&6 worden op twee middagen achter elkaar gegeven. Er kan worden ingeschreven voor een module op een middag of twee modules op een middag, een module bestaat uit twee bijeenkomsten op twee verschillende dagen. De eerste sessie duurt van 13.00 tot 15.00 uur. De tweede sessie begint om 15.15 uur en duurt tot 17.15 uur. Per middag worden de hierna vermelde onderwerpen behandeld.

Bij alle onderwerpen zal, naast een uiteenzetting van de theorie, aan de hand van casuïstiek worden ingegaan op concrete problematiek waar de afdeling P&O in de praktijk mee te maken kan krijgen. Bij ieder onderwerp worden concrete tips en trics gegeven. De modules die worden gegeven voor de doelgroep P&O hebben een overwegend praktisch karakter.

 1. Kwalificatie van de overeenkomst: overeenkomst van opdracht vs arbeidsovereenkomst en gevolgen
  14 maart 2019 van 13.00 – 15.00 uur en 28 maart 2019 van 13.00 – 15.00 uur
  Bovenaan de overeenkomst staat “overeenkomst van opdracht”, dan kan het toch niet zo zijn dat er toch een arbeidsovereenkomst is aangegaan? Toch wel. Ondanks de naam die partijen hebben gegeven aan de overeenkomst, kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De aandachtspunten om dit risico zo klein als mogelijk te maken worden besproken tijdens deze module. Tevens wordt ingegaan op wat de gevolgen zijn van de kwalificatie van de overeenkomst.
 2. Dossieropbouw / ontslagrecht / procesrecht
  14 maart 2019 van 15.15 – 17.15 uur en 28 maart 2019 van 15.15 – 17.15 uur
  Het civiele ontslagrecht wordt vanaf 1 januari 2020 van toepassing op de ambtenaar. Hoe bouw je een goed dossier op? En hoe ziet de procedure eruit wanneer er geen andere optie is dan procederen? Als er dan geprocedeerd moet worden, hoe lang gaat dat dan duren?
 3. Overgang van onderneming
  16 april 2019 van 13.00 – 15.00 uur en 23 april 2019 van 15.15 – 17.15 uur
  Een overgang van onderneming kan zich voordoen bij insourcing, outsourcing, aanbesteding en nog veel meer andere situaties waarin een onderneming op basis van een overeenkomst overgaat en wordt voortgezet. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Wat betekent dit voor de werknemers? Wat betekent dit voor arbeidsvoorwaarden? En kan een geplande reorganisatie ondanks een overgang van onderneming ongewijzigd worden doorgevoerd?
 4. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
  16 april 2019 van 15.15 – 17.15 uur en 23 april 2019 van 15.15 – 17.15 uur
  De arbeidsovereenkomst gaat uit van een aanbod aan de werknemer, welke door de werknemers is aanvaard. Als de werknemer een aangeboden wijziging niet aanvaardt, betekent dat dan dat de arbeidsvoorwaarden niet kunnen veranderen? Nee, onder omstandigheden mogen arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd. Wanneer en hoe wordt tijdens deze module toegelicht.
 5. CAO-recht
  16 mei 2019 van 13.00 – 15.00 uur en 6 juni 2019 van 13.00 – 15.00 uur
  In plaats van rechtspositieregelingen worden op de arbeidsovereenkomsten straks cao’s van toepassing verklaard. Wat is de juridische status van een cao, hoe werkt deze door in de arbeidsverhouding en wat gebeurt er bij veranderingen?
 6. Medezeggenschapsrecht
  16 mei 2019 van 15.15 – 17.15 uur en 6 juni 2019 van 15.15 – 17.15 uur
  De rol van de ondernemingsraad verandert na 1 januari 2020. Bij deze module wordt ingegaan op die veranderingen en wordt ingegaan op het adviesrecht, instemmingsrecht, politiek primaat en de rol van de vakbonden.

Kosten
€ 245 per persoon per module (2 dagdelen)
NB bij 20 deelnemers zal de prijs € 160 per deelnemer bedragen

Aantal deelnemers
minimaal 12, maximaal 20

Locatie
Etten-Leur

Aanmelden
Om je in te schrijven voor de module(s), klik hier.

Noot: Er is ook een aanbod van AKD rechtstreeks bij medewerkers in de regio binnen gekomen. Dit is de leergang die op het kantoor van AKD wordt aangeboden en die grotere groepen heeft dan de Academie in onze regio organiseert. De insteek van die leergang is ook een totaal andere, bij de modules door de Academie verzorgd, zullen meer interactief zijn aan de hand van (door de deelnemers ingebrachte) casuïstiek en gericht op de werkgevers die deelnemen. De leergang bij AKD is meer algemeen en voor alle overheidswerkgevers.