Ronde tafelbijeenkomsten Leidinggevenden – Wnra

Tijdens een viertal ronde tafelbijeenkomsten die aan het einde van de dag georganiseerd worden en ieder zo’n twee uur zullen duren wordt (er kan per bijeenkomst worden ingeschreven), onder het genot van een broodje en drankje, van gedachten gewisseld over de hieronder genoemde onderwerpen. Er zal aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers kan worden ingebracht worden ingegaan op de verschillende onderwerpen. De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur.

 1. Van Ambtenarenwet en rechtspositieregeling naar de Wnra en de cao
  vervallen
 2. Dossieropbouw, disciplinaire maatregelen en ontslag onder de WWZ en de Wet arbeidsmarkt in balans
  vervallen
 3. Normalisering en integriteitskwesties
  vervallen
 4. Sociaal beleid en stakeholdermanagement onder de Wnra: de veranderende rol van de vakbonden en de ondernemingsraad
  vervallen

Kosten
€ 250 per persoon per bijeenkomst

Aantal deelnemers
minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Locatie
volgt nog

Aanmelden
Helaas worden deze modules uitgesteld.