Juni 2019

In deze nieuwsbrief

- Goed nieuws voor samenwerkingspartners van Flex West-Brabant
- Myrna Boender nieuwe communicatieadviseur Mobiliteitscentrum
- Ervaringen ontwikkeladvies 45+
- PuMa Tim timmert aan de weg
Ook aan de slag met teamontwikkeling?
- Academie
- Jobalert!
- Hoe plaats je deze nieuwsbrief op intranet of SharePoint?
- Schrijf je in op de nieuwsbrief
Goed nieuws voor samenwerkingspartners van Flex West-Brabant
Na overleg met de Belastingdienst is vastgesteld dat er over de activiteiten van Flex West-Brabant en de PuMa’s geen vennootschapbelasting verschuldigd is.

Sinds 1 januari 2016 is de Vennootschapswet ook van toepassing op de overheid, ook op het Flex West-Brabant en de PuMa’s als onderdeel van het Mobiliteitscentrum. Tot nu toe is er bij de jaarstukken rekening mee gehouden dat over het positieve saldo van Flex West-Brabant vennootschapsbelasting afgedragen moest worden. Tegelijkertijd is onderzocht of er mogelijkheden zijn vrijgesteld te worden van de Vennootschapsbelasting. Daarover is diverse keren overleg gevoerd met de belastingdienst en het overleg heeft tot een positief resultaat geleid!

PuMa-exploitatie
Voor de PuMa-exploitatie heeft de belastingdienst geoordeeld dat er over een positief saldo geen Vennootschapsbelasting afgedragen hoeft te worden voor zover de omzet betrekking heeft op het positief saldo door de deelnemers aan Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. Als de omzet mede tot stand komt bij een organisatie die geen deel uitmaakt van de RWB, moet daarover naar rato van de omzet wel Vennootschapsbelasting betaald worden. Voor deze organisaties hanteert het Mobiliteitscentrum sinds kort een iets hoger uurtarief.

Flex West-Brabant
De Belastingdienst heeft in eerste aanleg aangegeven niet in te kunnen stemmen met een vrijstelling van de Vennootschapsbelasting voor Flex West-Brabant. Wij hebben echter duidelijk kunnen maken dat er sprake is van een vooraf overeengekomen verplichting tot het terugbetalen van overschotten (winstbepaling vooraf) en niet van een winstbestemming achteraf.
Over de jaren 2016 en 2017 is veiligheidshalve rekening gehouden met een afdracht Vennootschapsbelasting.

De eerder ‘ingehouden’ Vennootschapsbelasting wordt binnenkort uitbetaald aan de afnemers naar rato van hun aandeel in de omzet.

 
Myrna Boender nieuwe communicatieadviseur Mobiliteitscentrum
Afgelopen week is Myrna Boender gestart als communicatieadviseur bij het Mobiliteitscentrum.

"Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik ga onder andere aan de slag met de website, nieuwsbrieven en ik wil me graag inzetten om de bereikbaarheid naar de aangesloten organisaties te vergroten. Heb je nu al vragen of wil je dat ik ergens in meedenk? Dit doe ik graag!"

Myrna is bereikbaar via: myrna.boender@west-brabant.eu. Of klik op haar foto om haar Linked-In profiel te bekijken.
Ervaringen ontwikkeladvies 45+ 
Het Mobiliteitscentrum is druk doende met de subsidieregeling 'Ontwikkeladvies 45 plus'. De regeling is in het leven geroepen om 45 plussers hun loopbaan te laten reflecteren en een waar nodig meer regie op hun loopbaan te nemen. Doel is om toekomstige langdurige werkloosheid verkleinen.

Rini Nieuwkamer (loopbaancoach): ''Ik zie deze regeling als een cadeautje wat je niet mag laten liggen. Zónder toestemming van jouw organisatie is er de mogelijkheid, om in 2 á 3 gesprekken (totaal max 4,5 contacturen), je loopbaan tegen het licht te houden. Drijfveren, kwaliteiten, belangrijke loopbaanwaarden, energiegevers en ook de ontwikkelingen / kansen op de arbeidsmarkt worden bekeken. Dit alles afhankelijk van wat jouw concrete vraag is.''

De ervaringen zijn van beide kanten erg positief. Voor de coach is het de uitdaging om in een beperkt aantal uren een concreet ontwikkelplan neer te leggen waarmee de deelnemer de komende tijd verder kan.
PuMa Tim timmert aan de weg
Een mooie start en een nieuw begin

Tim van het Hof (PuMa): "In december 2018 begon ik aan mijn adviesopdracht Strategisch Relatie Management bij de Gemeente Steenbergen.
Nog niet koud binnen of daar kwam ook de tijdelijke vervanging van de beleidsmedewerker economische zaken en bedrijfscontactfunctionaris bij.
Je moet het maar aandurven een dergelijke functie aan een PuMa toevertrouwen, gemeente Steenbergen doet het gewoon.

Een warm bad waar ik in terecht kwam; betrokken collega’s, bedrijfskavels verkopen, heipalen slaan met de wethouder, sparren over economische kansen lokaal en (sub)regionaal,
werkbezoeken met het college, werken aan dienstverlening voor ondernemers. Het waren 6 fantastische en leerzame maanden.

Nu voert mijn avontuur mij verder naar de gemeente Altena, waar ik begin juni aan de slag ga als accountmanager bedrijven.
Ik ga Steenbergen missen, maar we komen elkaar vast en zeker nog een keer tegen in de regio West-Brabant.

Tot ziens!"
Ook aan de slag met teamontwikkeling?
In verschillende organisaties in de regio wordt Insights Discovery als instrument ingezet om de persoonlijke en professionele effectiviteit van mensen en teams te verhogen. Om hier als Mobiliteitscentrum gericht op aan te sluiten zijn (loopbaan) coaches en teamtrainers René de Clercq en Sandra Braam geaccrediteerd om te werken als Insights Practitioner.

Door natuurlijke talenten te koppelen aan teamdoelen ontstaat meer werkplezier en flow in het team. Hierdoor gaat samenwerking makkelijker en gaan teamprestaties vooruit.
 
Academie
Training 'Hoe werkt de gemeente?'

Na het volgen van deze training beschik je over meer inzicht in de gang van zaken bij de gemeente. Je weet welke politieke verhoudingen een rol spelen in de organisatie en wat hun positie als medewerker is. Daarnaast kennen zij de basisbeginselen van de Algemene wet bestuursrecht en begrijpen ze hoe de begrotingscyclus van de gemeente in elkaar zit.

27 juni 2019
9.30 - 16.30


Klik hier om je aan te melden.

------------------------------------------------

Cursus Omgevingsvergunning en -handhaving onder de Omgevingswet

De cursus is gericht op de wijzigingen voor de omgevingsvergunning, handhaving en de procedures; inclusief de basisbegrippen en belangrijkste instrumenten (m.n. omgevingsplan) van de wet.

18 juni 2019
9.30 - 16.30


Klik hier om je aan te melden.
 
Cursusaanbod Ondernemingsraad – Wnra

In twee sessies van twee uur wordt ingegaan op de Wet op de Ondernemingsraden. Met name wordt stilgestaan bij de rol van de ondernemingsraad ten aanzien van de implementatie van de Wnra, de nieuwe rol van de ondernemingsraad na 1 januari 2020 en de verhouding tussen de ondernemingsraad en vakbonden.17 en 24 juni
9.30 - 11.30


Klik hier om je aan te melden. 
Jobalert!
Het Mobiliteitscentrum heeft sinds kort een nieuwe website. Heb je interesse om de nieuwe vacatures in de regio West-Brabant in je mailbox te ontvangen, dan kun je je hier inschrijven voor de jobalert.
Hoe plaats je deze nieuwsbrief op intranet of SharePoint?
Om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken vragen wij je graag om deze brief op jouw intranet/Sharepoint te plaatsen.

Via onderstaande link 'Bekijk deze e-mail in je browser' kun je onze nieuwsbrieven online lezen. Via je browser kun je de link van deze online versie benutten om nieuwsberichten te plaatsen op intranet of SharePoint.
Schrijf je in op de nieuwsbrief
Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het actuele aanbod en de ontwikkeling van het Mobiliteitscentrum West-Brabant.
Wellicht heeft u vernomen dat er nieuwe wetgeving geldt in relatie tot uw privacy. In het verleden heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. Graag houden wij u in de toekomst op de hoogte. Bent u niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Dan kunt u zich afmelden via de knop 'unsubscribe' onderaan deze nieuwsbrief. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.
Twitter
Website
Email
LinkedIn
Bekijk deze e-mail in je browser.
Copyright © 2018, Mobiliteitscentrum West-Brabant, All rights reserved.
Let op, ons aanbod is alleen voor medewerkers van onze aangesloten organisaties.