Coachnetwerk

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic, de arbeidsmarkt en functies veranderen. Veelal wordt hier begeleiding voor gezocht door inzet van een (loopbaan)coach. In onze regio is veel gekwalificeerd potentieel en diversiteit op het gebied van coaching aanwezig onder medewerkers van aangesloten organisaties van Mobiliteitscentrum West-Brabant. Met deze medewerkers is het regionaal coachnetwerk opgericht, waar inmiddels zo’n 25 coaches aan verbonden zijn. Het coachnetwerk is een kennisnetwerk waarin methodieken, instrumenten, thema’s en ervaringen worden gedeeld met elkaar. Voor degene die dit willen, wordt er intervisie georganiseerd. 

Samen kunnen we meer
Iedere coach heeft zo zijn of haar eigen specialiteit. Regionaal zijn er coachvragen op veel verschillende gebieden. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen bedienen is het coachnetwerk ontstaan. Zijn er coachvragen die bij ons binnenkomen waar onze coaches geen expertise op hebben? Dan schakelen we graag de regionale kennis en kunde in van onze collega’s. Daarnaast delen we regionaal graag ervaringen en kennis met elkaar. Zo vormen we een sterk regionaal netwerk waarin ieder zijn eigen specialiteit kan vormen.

Contact
Wil je meer weten over onze eigen coaches, de coaches uit ons netwerk of heb je een coachvraag? Neem gerust contact met ons op! Dit kan per mail via mobiliteitscentrum@west-brabant.eu of bel naar 06 – 25 32 00 96.

Ik wil aan de slag als coach!
Denk je nu: ‘ik wil onderdeel zijn van dat netwerk’? Deelname aan het kennisnetwerk is voor coaches in de breedste zin. Alle coaches kunnen deelnemen mits jouw organisatie is aangesloten bij Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant. Wanneer je hierover vragen hebt of meer informatie wilt kun je contact opnemen met René de Clercq.

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.