Regionale HR projecten

Als regionale kennispartner op gebied van HR thema’s vinden we het belangrijk onze aangesloten organisaties te ondersteunen. We hebben daarom een regionale HR visie opgesteld. Concreet betekend dit dat we een aantal regionale projecten hebben opgestart: duurzame inzetbaarheid & werkgeluk, gemeente van de toekomst, intensivering van de samenwerking met de scholen én arbeidsmarktbenadering. Jaarlijks komen er nieuwe projecten bij en worden en projecten afgerond. Sommige projecten maken een transitie naar een doorlopend project. Dit alles bepalen we samen met de HR professionals uit onze regio. Op deze pagina kun je zien waar we staan op gebied van deze projecten.

Arbeidsmarktbenadering

Uit de speerpuntensessie voor 2022 kwam dit onderwerp naar voren. Vrijwel alle HR professionals geven aan dat arbeidsmarktbenadering het belangrijkste onderwerp is waarop we ook regionaal willen inzetten. Dit houdt in dat we regionaal aan de slag gaan met het opzetten van wervings- en brandingscampagnes om het werken bij de overheid aantrekkelijk te maken. Naast werving en selectie is ook het behoud van talenten binnen organisaties/de regio een belangrijk onderdeel van dit project. Wil je meer weten? Lees dan hier verder.

Leven lang ontwikkelen

Een tweede speerpunt voor 2022 is ‘Leven lang ontwikkelen’. In de afgelopen jaren hebben we onder andere ingezet op duurzame inzetbaarheid en de gemeente van de toekomst. Deze projecten hebben raakvlak met dit project. Door medewerkers de mogelijkheid te geven zich te blijven ontwikkelen blijft het werken bij een organisatie interessant. Daarnaast blijven medewerkers – via persoonlijke en zakelijke ontwikkeling – gemotiveerd en up to date van kennis die hen helpt op de werkvloer en daarbuiten. Lees hier verder over dit project.

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk zijn steeds belangrijker wordende thema’s binnen HR afdelingen en organisaties. Logisch, want een duurzame werkomgeving wordt steeds belangrijker. Binnen dit project is een webpagina opgezet vol tools en interventies die je als HR professional kunt inzetten. De tools worden aangevuld met tips en tops van HR professionals die de tools hebben gebruikt. Om de webpagina te bekijken heb je een wachtwoord nodig. Je kunt dit wachtwoord per mail aanvragen. Bekijk hier de uitwerking van het project ‘Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk’. 

Intensivering samenwerking scholen

Door een netwerk te vormen met scholen uit de regio kunnen we talent vroegtijdig signaleren en uitnodigen onderdeel te worden van onze regio. Zo houden we talent binnen de regio en betrekken we jonge mensen al vroeg binnen onze organisaties. Op dit moment werken we aan de opzet van een regionaal stagebureau. Meer weten? Lees dan hier verder.

Gemeente van de toekomst

Gemeenten en organisaties zijn continu in verandering. De vraag van de samenleving verandert en bijvoorbeeld technologie zorgt voor steeds veranderende functies. Om up to date te blijven is dit project gestart. In 2022 is besloten dit project verder te ontwikkelen binnen een nieuw project met dezelfde essentie: leven lang ontwikkelen.

Waarom regionale HR projecten?

Veel gemeenten en overheidsorganisaties komen in aanraking met uitdagingen op gebied van HR. Een groot deel van deze uitdagingen zijn één op één vergelijkbaar met de uitdagingen van een collega-organisatie. Hierdoor zijn we gestart met de regionale HR projecten. Zo hoeft niet iedere organisatie zelf het wiel uit te vinden en profiteren we gezamenlijk van kennis en kunde in regio West-Brabant.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.