Regionale HR projecten

Als regionale kennispartner op gebied van HR thema’s vinden we het belangrijk onze aangesloten organisaties te ondersteunen. We hebben daarom een regionale HR visie opgesteld. Concreet betekend dit dat we een aantal regionale projecten hebben opgestart: duurzame inzetbaarheid & werkgeluk, gemeente van de toekomst, intensivering van de samenwerking met de scholen én arbeidsmarktbenadering. Jaarlijks komen er nieuwe projecten bij en worden en projecten afgerond. Sommige projecten maken een transitie naar een doorlopend project. Dit alles bepalen we samen met de HR professionals uit onze regio. Op deze pagina kun je zien waar we staan op gebied van deze projecten.

Arbeidsmarktbenadering

Vrijwel alle HR professionals geven aan dat arbeidsmarktbenadering het belangrijkste onderwerp is waarop we ook regionaal willen inzetten. Dit houdt in dat we regionaal aan de slag gaan met het opzetten van wervings- en brandingscampagnes om het werken bij de overheid te promoten. Daarnaast is het regionale Recruitmentnetwerk van start gegaan. In dit netwerk ontmoeten recruiters uit de regio elkaar, delen zij kennis en bekijken we wat op regionaal vlak nodig is om de arbeidsmarkt dichter naar de regio toe te trekken. Daarnaast kijken we ook naar het behoud van medewerkers. Samen met het netwerk Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk delen we kennis rondom de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op:

Leven lang ontwikkelen

In de afgelopen jaren hebben we onder andere ingezet op duurzame inzetbaarheid en de gemeente van de toekomst. Deze projecten hebben raakvlak met dit project. Door medewerkers de mogelijkheid te geven zich te blijven ontwikkelen blijft het werken bij een organisatie interessant. Daarnaast blijven medewerkers – via persoonlijke en zakelijke ontwikkeling – gemotiveerd en up to date van kennis die hen helpt op de werkvloer en daarbuiten. Binnen dit project is de leerlijn ‘Vaardigheden van Nu’ opgezet. In een reeks hybride colleges (online en offline wisselen elkaar af) wordt de medewerker meegenomen in allerlei skills en vaardigheden die het dagelijkse werk makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan: ideeën pitchen, creatief denken, overtuigingskracht en meer. De leerlijn is zowel in modules als in zijn geheel te volgen via de West-Brabant academie. 

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk zijn steeds belangrijker wordende thema’s binnen HR afdelingen en organisaties. Logisch, want een duurzame werkomgeving wordt steeds belangrijker. Binnen dit project is een webpagina opgezet vol tools en interventies die je als HR professional kunt inzetten. De tools worden aangevuld met tips en tops van HR professionals die de tools hebben gebruikt. Om de webpagina te bekijken heb je een wachtwoord nodig. Je kunt dit wachtwoord per mail aanvragen. Bekijk hier de uitwerking van het project ‘Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk’. 

Intensivering samenwerking scholen

Door een netwerk te vormen met scholen uit de regio kunnen we talent vroegtijdig signaleren en uitnodigen onderdeel te worden van onze regio. Zo houden we talent binnen de regio en betrekken we jonge mensen al vroeg binnen onze organisaties. Vanuit dit project ontstond het Regionaal Stagebureau. Via het Stagebureau zetten studenten zich continu in om studenten te werven, het werken bij de lokale overheid te promoten op scholen en werken ze aan een duurzaam netwerk binnen de regio. Meer weten over het Regionaal Stagebureau? Neem contact met hen op.

Waarom regionale HR projecten?

Veel gemeenten en overheidsorganisaties komen in aanraking met uitdagingen op gebied van HR. Een groot deel van deze uitdagingen zijn één op één vergelijkbaar met de uitdagingen van een collega-organisatie. Hierdoor zijn we gestart met de regionale HR projecten. Zo hoeft niet iedere organisatie zelf het wiel uit te vinden en profiteren we gezamenlijk van kennis en kunde in regio West-Brabant.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.