Coachnetwerk

Wat is het coachnetwerk

Het coachnetwerk is een kennisnetwerk, waarin methodieken, instrumenten, thema’s en ervaringen worden gedeeld met elkaar. Voor degene die dit willen, wordt er intervisie georganiseerd. De coaches zijn allen werkzaam bij 1 van de aangesloten organisaties en kunnen worden ingezet als regionale coach. Zij kennen het werkgebied van uw medewerkers en zijn allen onafhankelijk. Iedere coach brengt zijn eigen expertise mee. Daarmee ontstaat een heel pallet aan begeleidingsmethoden.

Waarom een coachnetwerk

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic, de arbeidsmarkt en functies veranderen. Veelal wordt hier begeleiding voor gezocht door inzet van een (loopbaan)coach. Deze coaches worden in regio West- en Midden-Brabant vaak extern ingehuurd.
Maar er is veel gekwalificeerd potentieel en diversiteit op het gebied van coaching aanwezig onder medewerkers in onze regio!
In april 2017 heeft het Mobiliteitscentrum West-Brabant een bijeenkomst georganiseerd ‘Coach in Beeld’ met Daniel Ofman. Zo vormde zich een eerste beeld van coaches in dienst bij de organisaties in de regio.
Sinds die tijd wordt gewerkt aan een regionaal coachnetwerk! Op dit moment zijn er zo’n 25 coaches verbonden aan het coachnetwerk, allen in dienst van organisaties in West- en Midden-Brabant.
Maak kennis met de coaches.

Contact
Voor meer informatie of voor een intakegesprek met één van de coaches stuur een e-mail naar mobiliteitscentrum@west-brabant.eu of bel naar 06 – 25 32 00 96.

Ik wil aan de slag als coach!
Deelname aan het kennisnetwerk is voor coaches in de breedste zin, dus ook voor de minder ervaren coaches, coaches in opleiding en coaches die wel of niet actief ingezet willen worden in de regio. Wanneer je hierover vragen hebt of meer informatie wilt kun je contact opnemen met Esther van Dijk.