2023: Een Jaar van Samenwerking, Groei en Impact

2023: Een Jaar van Samenwerking, Groei en Impact

Het jaar 2023 heeft voor Mobiliteitscentrum West-Brabant een periode van groei en impact gemarkeerd, met een reeks resultaten die de regio helpen om de ambities van de toekomst waar te maken. Vandaag gaan we dieper in op de regionale mijlpalen van vorig jaar. Al deze resultaten kunnen we realiseren dankzij de medewerking van HR-professionals, managers en bestuurders die de meerwaarde zien van regionaal samenwerken. We willen hen dan ook enorm bedanken voor het mooie jaar!

Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling: Coaching en de Academie
Afgelopen jaar hebben 200 coachtrajecten plaatsgevonden en zijn er 87 matches tot stand gekomen via mobiliteitsadvies. Daarnaast hebben 1.249 deelnemers zich verder ontwikkeld via de West-Brabant Academie. Een mooi resultaat voor de regio!

Flexpool: 66 Opdrachten, 31 Flexkrachten en €2.500.000,- Interne Inhuurwaarde
In 2023 bleef de externe inhuur stijgen. Dit heeft onder andere te maken met de arbeidsmarktkrapte en de veranderende taken van gemeenten. Afgelopen jaar vulden we 66 opdrachten in via de regionale flexpool, met de inzet van 31 flexkrachten. Deze inspanning resulteerde in een aanzienlijke interne inhuurwaarde van €2.500.000,-, waardoor de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties werden vergroot en regionale kennis werd behouden.

Regionale Netwerken: Het Stimuleren van Samenwerking
Het Mobiliteitscentrum heeft zich ingezet voor het opzetten en leiden van diverse regionale netwerken, waaronder het HR-Professionals Netwerk, het Leren & Ontwikkelen Netwerk, het Coachnetwerk, het Recruitmentnetwerk en het Jonge Ambtenaren Netwerk (OCTO). Deze netwerken bevorderen samenwerking, kennisdeling en professionalisering binnen verschillende vakgebieden, wat essentieel is voor de ontwikkeling van de regio.

Regionale Projecten: Focus op Belangrijke Initiatieven
Het Mobiliteitscentrum heeft zich actief ingezet voor vier regionale HR-projecten: Arbeidsmarktbenadering, Samenwerking met Scholen, Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk. Deze projecten richten zich op het aanpakken van belangrijke uitdagingen op de arbeidsmarkt en dragen bij aan het creëren van een gezonde en inclusieve werkomgeving in West-Brabant. De projecten resulteerden onder andere in leerlijnen, kennisdeling en een stagebureau.

Faciliteren van Inhuur: Flex West-Brabant
We gaven het al aan, de externe inhuur blijft stijgen. Afgelopen jaar hebben we €120 miljoen aan externe inhuur gefaciliteerd via Flex West-Brabant. Een stijging van 15%. Door in 2024 de flexpool te vergroten én ons vacatureplatform te vergroten hopen we bij te dragen aan de vermindering van de externe inhuur.

Wethoudersbegeleiding
In het afgelopen jaar hebben we regionaal €2 miljoen aan wachtgeld bespaard door effectieve wethoudersbegeleiding, zo dragen we bij aan kostenbesparingen en efficiëntie binnen de regio.

Online Bereik en Ontwikkeling: Websitebezoekers en Vacatures
Het Mobiliteitscentrum heeft zijn online aanwezigheid versterkt, met 5.138 unieke websitebezoekers per week op vacatures, een stijging van 40% in het aantal vacatures op werkeninwestbrabant.nl en een regionale kandidatenbank met meer dan 400 inschrijvingen blijven we sollicitanten aantrekken voor al onze aangesloten partijen.

Conclusie
2023 was een jaar van samenwerking, groei en impact. Samen hebben we bijgedragen aan de veerkracht en ontwikkeling van onze regio. Met een sterke focus op flexibiliteit, samenwerking en professionele ontwikkeling streven we ernaar jouw organisatie te laten groeien en te ondersteunen waar mogelijk. Wil je meer weten over deze resultaten? Neem dan contact met ons op via mobiliteitscentrum@west-brabant.eu.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.