De ambitieuze plannen van de West-Brabant Academie

De West-Brabant Academie vormt al vele jaren een belangrijk onderdeel van Mobiliteitscentrum West-Brabant. Hier bieden we verschillende opleidingen, trainingen en workshops aan en wordt ook jaarlijks het succesvolle workshopfestival georganiseerd. Het aanbod wordt gevormd op basis van vraag uit de regio en actuele thema’s die voortvloeien uit bijvoorbeeld de CAO of besluiten van Rijksoverheid. Helaas hebben we het afgelopen corona jaar veel trainingen moeten annuleren en de omschakeling naar een online aanbod gemaakt. Alhoewel de trainers dat vlot onder de knie hadden, merken we wel dat de voorkeur naar fysieke trainingen uit blijft gaan. Het afgelopen jaar waren we dan ook wat minder zichtbaar. Het bleek een mooi moment om de rol van de academie eens goed onder de loep te nemen. Anoek Meesters en Eden den Drijver hebben achter de schermen enorm hard gewerkt aan de toekomst van de academie. In dit stuk leggen ze uit hoe zij de toekomst van de academie voor zich zien.

Even voorstellen: Anoek Meesters
Anoek Meesters is sinds augustus 2020 betrokken bij het Mobiliteitscentrum als coördinator Leren en Ontwikkelen. Haar achtergrond ligt in human resources en projectmanagement. Anoek begon ooit bij het Mobiliteitscentrum als PuMa maar verloor vrijwel direct haar hart aan de West-Brabant Academie. Met een frisse blik kijkt ze naar de kansen op gebied van leren en ontwikkelen. Haar missie is het verbinden van de regio in hun leer en ontwikkeluitdagingen.

Even voorstellen: Eden den Drijver
Eden studeert op dit moment Human Resource Management aan de Fontys Hogenschool. Daarnaast werkt ze samen met Anoek hard aan de West-Brabant Academie. Eerder werkte Eden mee aan de academie van haar vorige werkgever. Deze ervaring kan ze mooi inzetten om verder te bouwen aan de academie van het Mobiliteitscentrum.

Dag Anoek en Eden, jullie zijn aan de slag gegaan met de toekomst van de academie. Hoe ziet de nieuwe rol van de academie eruit?
Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar de huidige rol. Op dit moment is de academie een trainingsbureau. We bieden trainingen aan waarop medewerkers (van aangesloten organisaties van Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant) zich kunnen inschrijven. Ons ideaal zou zijn om een transitie te maken naar een kenniscentrum rondom leren en ontwikkelen voor onze aangesloten organisaties.

Een kenniscentrum klinkt ambitieus. Hoe zien jullie dat voor je?
Begin juni starten we met bijeenkomsten in het leer & ontwikkel netwerk. We hebben HR-professionals uit de regio uitgenodigd deel te nemen aan dit netwerk. Allen zijn zij (deels) verantwoordelijk voor de portefeuille ‘leren & ontwikkelen’ binnen hun gemeente. Binnen de netwerksessies willen we graag met deze professionals in gesprek gaan. Welke thema’s spelen regio breed? Met welke uitdagingen hebben zij te maken? En vooral: hoe kunnen wij als academie inspelen op de vraagstukken die de regio collega’s hebben liggen? Door de regio te verbinden in dit netwerk kunnen we gezamenlijk sparren over relevante thema’s op het gebied van leren en ontwikkelen. Uiteraard vaart iedere organisatie zijn eigen koers. Toch hebben we in gemeenteland vaak te maken met thema’s die ons allemaal treffen. Denk bijvoorbeeld aan externe ontwikkelingen zoals digitalisering of de omgevingswet, daarin begeven we ons in hetzelfde speelveld. Grote kans dat veel gemeentes dezelfde wensen hebben. Juist het herkennen van de gemeenschappelijke deler en het verbinden in de regio wordt onderdeel van de nieuwe proactieve rol van de academie. We kunnen vervolgens krachten bundelen, processen ondersteunen en een passend aanbod verzorgen.

Oké, duidelijk, en welk voordeel heeft het dan om gebruik te maken van de academie voor de aangesloten partijen?
De regio kan gebruik maken van ons netwerk en van ervaringen die wij en de regio collega’s hebben met diverse opleidingsvraagstukken en aanbieders van trainingen. Daarnaast speelt het aspect van schaalvoordeel mee. Als mobiliteitscentrum hebben wij een groot bereik en kunnen daardoor een aantrekkelijke prijs neerzetten. Ook kunnen we de HR-professional ondersteunen bij bepaalde vraagstukken. We willen écht de regio ondersteunen waar we kunnen. Uiteraard mag je er als organisatie gebruik van maken maar het hoeft niet.

Ik begreep ook dat er een nieuw platform aan komt, klopt dat?
Ja! Via het nieuwe systeem waarmee we gaan werken wordt het voor gemeenten mogelijk ons aanbod direct binnen hun eigen leeromgeving te plaatsen. Hierdoor kan het aanbod van de gemeente uitgebreid worden met het aanbod van het mobiliteitscentrum. Daarnaast geldt voor gemeenten die nog geen eigen platform hebben, dat zij direct gebruik kunnen maken van ons platform. Bovendien gaat het aanbod op de schop. Naar aanleiding van de netwerksessies bekijken we welk aanbod relevant is voor de regio, waarbij wij willen gaan werken met themaweken en workshopfestivals. Dit bieden we vervolgens aan via onze kanalen. Daarnaast kunnen ook trainingen die zijn ingekocht door een andere organisatie regionaal worden opengesteld. We verbinden dan dus veel meer met elkaar dan we op dit moment doen.

Dat klinkt heel veelbelovend. Dank voor jullie tijd en heel veel succes.

We hopen dat  je – na het lezen van dit stuk – meer beeld hebt bij wat de academie doet. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Anoek Meesters, coördinator West-Brabant Academie. Anoek is telefonisch bereikbaar of per e-mail.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.