Hybride werken: hoe pakken we dat regionaal aan?

In gemeenteland werken we massaal thuis. Waar we enkele weken geleden weer terug naar kantoor mochten is het advies weer aangepast. Thuiswerken is de norm. Steeds meer organisaties werken aan nieuwe werkvormen ná de COVID periode. Voor velen heeft hybride werken de voorkeur, deels vanuit huis, deels op kantoor. Wat betekent dit voor jouw organisatie? En wat betekent dit voor jou als medewerker? Een eenduidig antwoord op hoe we het hybride werken vorm moeten geven is er nog niet. Middels een intergemeentelijk onderzoek hopen we bij de West-Brabant Academie (onderdeel van het Mobiliteitscentrum) antwoorden te krijgen op bovenstaande vraag.

Vanwaar dit onderzoek?
Afgelopen twee jaar is er onder andere door Covid-19 ontzettend veel verandert in het werk van ambtenaren. Werkzaamheden veranderde en we gingen massaal thuiswerken. Voor de één was dit erg prettig, voor de ander juist niet. Eden den Drijver – stagiaire op de West-Brabant Academie – onderzoekt voor haar afstuderen wat de gevolgen van het thuiswerken zijn.

Wat gaan we onderzoeken?
Het onderzoek draait om de vraag: Heeft thuiswerken invloed op de verbondenheid tussen collega’s onderling. Daarnaast wil Eden weten welke rol interpersoonlijke afhankelijkheid en leiderschap hierin spelen.
Veel gemeenten willen de gevolgen van verplicht thuiswerken inzichtelijk maken om te bepalen hoe het werk in de toekomst zal worden ingericht. Er lijkt een verband te zijn tussen de manier van leidinggeven en de mate waarin de verbondenheid mogelijk is afgenomen. Met het oog op hybride werken is het van belang dat we binnen de regio inzichten opdoen over welke factoren de verbondenheid positief of negatief beïnvloeden. Wanneer dat duidelijk is kunnen we hier regionaal adequaat op reageren.

Welke gemeenten/organisaties nemen deel aan dit onderzoek?
Op dit moment werken we samen met de volgende gemeenten: Geertruidenberg, Etten-Leur, ABG organisatie en Regio West-Brabant.

Het resultaat
Door samenwerkingen aan te gaan met deelnemende gemeenten zetten we resultaten om in adviezen die aansluiten op de visie van de gemeenten en organisaties. Daarnaast sluiten de adviezen aan op eventuele interventies die de organisaties al hebben ingezet. Alle adviezen worden maatwerk, samen professionaliseren we zo de regio!

Hoe meer we weten, hoe beter we regionaal kunnen optreden
Welke visie heeft jouw gemeente ten aanzien van het hybride werken? Welke inzichten hebben jullie al opgedaan en zou je graag willen delen met de regio? Eden komt graag in contact met andere gemeenten en organisaties over het hybride werken. Mocht je graag mee willen denken over dit onderwerp, neem dan contact op met haar via de mail: eden.dendrijver@west-brabant.eu.

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.